Studenti a absolventi


Rozjeď kariéru u nás!

Pro studenty středních škol nabízíme možnost praxe na našich prodejnách či v MAKRO Akademii pod vedením pedagogů a odborníků na gastronomii.

Pro studenty vysokých škol máme k dispozici zajímavý Trainee program. Jeho obsahem je práce na předem daném projektu v různých týmech centrály společnosti v trvání 6 nebo 12 měsíců.  V jeho průběhu trainee za podpory odborného garanta připravuje vlastní řešení zadaného úkolu, které v závěru prezentuje vedení společnosti.

Pro absolventy pravidelně inzerujeme pozice na centrále, v prodejnách, nebo v obchodním týmu. Dále pravidelně probíhá program pro absolventy VŠ do 3 let od ukončení studia METRO Potentials. Zahrnuje praxi na manažerské pozici v provozu či na centrále v Praze i působení v jedné zemi skupiny MAKRO/METRO či na centrále v Německu.

Jsi vysokoškolák?

Jsi absolvent VŠ?