Co jsou biopotraviny?

Spotřeba biopotravin neustále roste. Přečtěte si, proč jsou biopotraviny žádané a jaké jsou jejich přednosti oproti konvenčně vyráběným potravinám.

 • Jedná se o potraviny vyrobené ze surovin, které pocházejí z ekologického zemědělství. Takové potraviny mají osvědčení o původu, z něhož je patrné, že se jedná o biopotravinu.
 • Rostliny ekologického původu se pěstují bez použití umělých hnojiv, chemických prostředků a pesticidů.
 • V ekologickém zemědělství jsou zvířata chována ve vhodném prostředí ("wellfare"), bez stresu a s dostatkem pohybu a prostoru. Jsou krmena krmivem, do kterého nejsou přidávána antibiotika ani růstové hormony, jako to bývá u konvečně chovaných zvířat.
 • Bioprodukty jsou zpracovávány bez přidávání chemických látek, které vylepšují barvu a chuť (tzv. "éček"); nepoužívají se ani geneticky modifikované organismy nebo produkty ošetřené ionizačním zářením.
 • Všichni producenti biopotravin jsou pravidelně kontrolováni Ministerstvem zemědělství a musí splňovat podmínky uvedené v nařízení Rady (ES) č. 834/2007, o ekologické produkci a označování ekologických produktů, a v zákoně č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
BIO sortiment

Označování biopotravin

 • Přísná legislativa jednoznačně stanoví, jak musí výrobci biopotraviny označovat. Značí se logem BIO s identifikačním kódem kontrolního orgánu, který zaručuje kontrolu cesty potravin od výrobce až ke spotřebiteli.
 • V našich prodejnách můžete najít biopotraviny označené těmito logy:

BIO potraviny logo - České republika
Česká republika

BIO potraviny logo - EU
Evropská unie
BIO potraviny logo - Německo
Německo
BIO potraviny logo - Rakousko
Rakousko
BIO potraviny logo - Rakousko
Rakousko
BIO potraviny logo - Slovensko
Slovensko

Hlavní přednosti biopotravin

 • Biopotraviny díky způsobu produkce nezatěžují organismus cizorodými látkami, jako jsou geneticky modifikované mikroorganismy, rezidua pesticidů, antibiotik a hormonů.
 • Obsahují více vitaminů a minerálních látek.
 • Výborně chutnají.
 • Ekologičtí zemědělci neznečišťují vzduch, vodu ani půdu.
 • Bioprodukce snižuje naši závislost na neobnovitelných zdrojích.

 

BIO certifikáty: