Prodejny

Kontrola kvality na prodejnách

  • Všechny naše pobočky mají vypracovaný detailní a funkční systém HACCP na všechny potravinové úseky.
  • Na prodejnách probíhá každý rok hloubkový audit kvality.
  • Každý rok jsou všichni zaměstnanci úseku potravin podrobně proškoleni z hygienického minima, z produktových znalostí, z interních procedur apod.
  • Na prodejnách je zaveden systém denní kontroly – vizuální kontrola hygieny, teploty, kvality sortimentu 4x denně.
  • Je zaveden funkční nadnárodní výstražný systém - odlišnost od ostatních velko a maloobchodů, který nám umožňuje obratem reagovat na veškerá upozornění, která přichází od ostatních kvalitářů v rámci našich prodejních řetězců po celém světě. Taktéž i my v případě výskytu jakéhokoliv podezřelého nebo nebezpečného výrobku můžeme upozornit všechny naše zahraniční kolegy.
  • Prodejny mají plně klimatizované příjmové rampy a skladovací prostory
  • Dodržení chladícího řetězce je pro nás nesmírně důležité také na prodejní ploše, proto jsou oddělení, kde jsou prodávány čerstvé potraviny, klimatizovány.

IFS certifikace

Tato norma patří mezi mezinárodně uznávané standardy a zaručuje správné nastavení a implementaci procesů vedoucí k zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti prodávaných výrobků.

Díky úspěšnému absolvování certifikace jsme se stali první obchodní společností v České a Slovenské republice, která má certifikovanou pobočku.