Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům


Vážení dodavatelé,

V souvislosti s výše uvedeným Nařízením bychom vás rádi požádali o vyplnění příslušných produktových dat ke všem vámi do MAKRO C&C ČR s.r.o. dodávaným potravinářským výrobkům. Veškeré údaje prosím vyplňte prostřednictvím webového rozhraní ORION. Pro vaši lepší orientaci jsme připravili krátké instruktážní video a přehledný postup krok za krokem.


Postup krok za krokem Orion

Krok č. 1

1a
Otevřete si internetový prohlížeč a zadejte adresu. 

Krok č. 2

1
Zadejte uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje jste obdrželi v e-mailu zaslaném na e-mailovou adresu kontaktní osoby pro spolupráci se společností MAKRO. Pokud přihlašovací údaje nemáte, kontaktujte nás na 1169@makro.cz.

Krok č. 3

3a
V systému Orion jsou produkty, které dodáváte do společnosti MAKRO. Pro doplnění údajů nebo správu produktů klikněte na tlačítko Produkty.

Krok č. 4

V dolní části obrazovky vidíte seznam vašich produktů. Údaje můžete doplnit dvěma způsoby. Prvním je přímá editace v Orionu, druhým je hromadný export a import produktových dat. Pro přímou editaci použijte ikonu k editaci konkrétního produktu.

Krok č. 5

3
Zvolte záložku „Informace o potravinách spotřebitelům“.
Údaje v záložce Atributy needitujte.

Krok č. 6

4
Pro každý produkt jsou dle Nařízení relevantní jiné údaje. Vyplňte prosím pouze ty, které jsou relevantní pro váš produkt. 

Nyní vám na příkladu ukážeme, jak doplnit produktová data.

Veškeré informace naleznete na etiketě produktu a opíšete je do příslušných oken v Orionu. 

Krok č. 7

5
Pro uložení klikněte na „Uložit změny“.

Změny byly uloženy. Pro pokračování v editaci se vraťte na seznam produktů.
Pro editaci dalšího produktu opakujte stejný postup.

Krok č. 8

5
Pro hromadnou editaci produktů zvolte „Export do Excelu“.

Krok č. 9

7
Produkty editujte přímo v tabulce. Údaje v tabulce začněte editovat až od sloupce „AR“. V žádném případě neměňte strukturu tabulky ani údaje ve sloupcích „A - AQ“, jinak import produktů zpět do Orionu neproběhne správně.

Krok č. 10

8
Vyplněnou tabulku uložte a importujte do systému Orion.

Krok č. 11

9
Pro import dat použijte tlačítko na úvodní stránce.

Krok č. 12

10
Zaškrtněte volbu „Automatická validace importovaného zboží“. 
Zvolte tabulku, ve které jste editovali údaje a nahrajte ji do systému. 

Krok č. 13

11
V případě, že celý proces proběhl správně, vidíte nulu u položky s chybou importu. V případě, že dojde k jakýmkoliv komplikacím, kontaktujte nás na kontaktní e-mailové adrese 1169@makro.cz.

Nyní se odhlásíte. 

Postup krok za krokem BrandBank

Krok č. 1

1
Uživatel vybere a označí produkty pro které chce stáhnout datový extrakt.

Krok č. 2

2
Uživatel vybere možnost „ Extrahovat produktová data“ z rolovací lišty a poté klikne na tlačíto „Spustit“.

Krok č. 3

3
Z následující nabídky uživatel vybere požadovaný extrakt. V tomto případě “Makro CZ – Orion Extract (CZ)“.

Krok č. 4

4
Kliknutím na tlačítko „Vytvořit“ systém vygeneruje požadovaný extrakt, který následně importujete do Orionu.