HS 1L MYCÍ PROSTŘEDEK NA SKLO

 • EAN: 4333465841717
 • Obsah: 1 L
 • Složení:
 • Popis:

  HORECA Select Mycí prostředek na sklo
  je mírně alkalický kapalný mycí prostředek vhodný na čištění skleněného nádobí v restauračních a provozních zařízení. Prostředek je vhodný pro všechny typy tvrdosti vody.
   
  Návod k použití
  Používejte v koncentraci 1-5 ml na 1L vody
  Omyjte a potom opláchněte čistou vodou

  Pouze pro profesionální použití

  Technická data
  Vzhled: čirá modrá kapalina
  Balení: 1L lahev
   
  Bezpečné manipulace a skladování:  
  Skladujte v původních obalech. Vyhněte se extrémním teplotám. Pokyny pro bezpečné zacházení a další důležité informace naleznete v bezpečnostním listu.
 • Bezpečnostní list: