HS 3L PROSTŘEDEK NA ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

 • Obsah: 3 L
 • Složení:
 • Popis:

  HORECA Select Prostředek na odstraňování skvrn
  je prací prostředek pro hlavní praní speciálně vyvinutý na použití v malých prádelnách. Může se dávkovat automaticky nebo manuálně. Vhodný pro měkkou až středně tvrdou vodou. HORECA Select Prostředek na odstraňování skvrn je určený pro bílé bavlněné a směsné prádlo.
   
  Návod k použití

  Dávka 100 ml na jeden prací cyklus pračky nebo 100 ml/10L vody v případě manuálního použití. U silně zašpiněného prádla aplikujte prostředek přímo na skvrnu a poté důkladně vyperte, v žádném případě nenechte prostředek na prádle zaschnout.

   
  Pro dosažení nejlepších výsledků:
  ·      Použijte změkčovač vody
  ·      Oddělujte polyesterové a bavlněné prádlo
  ·      Oddělujte barevné a bílé prádlo
  ·      Třiďte prádlo na mírně, středně a silně zašpiněné
   
  Pouze pro profesionální použití
   
  Technická data

  Vzhled: čirá nažloutlá kapalina
  Balení: 3L lahev
   

   
  Bezpečná manipulace a skladování:

  Skladujte v původních uzavřených obalech. Vyhněte se extrémním teplotám.
  Vyhněte se kontaktu s kůží a očima.
  Pokyny pro bezpečné zacházení a další důležité informace naleznete v bezpečnostním listu.
 • Bezpečnostní list: