HS 5L OPLACHOVÝ PROSTŘEDEK

 • EAN: 4333465839783

 • Obsah: 5 L
 • Složení:
 • Popis:

  HORECA Select Oplachový prostředek
  je neutrální oplachový prostředek. Speciálně navržený pro široké spektrum typů myček na nádobí. Obsahuje směs speciálních látek, které podporují rychlé osychání nádobí bez šmouh a povlaků. Vhodný pro měkkou a středně tvrdou vodu.
   
  Návod k použití

  se aplikuje do poslední oplachové vody pomocí integrovaného dávkovacího zařízení myčky. Doporučené dávkování je 0,2 – 0,5 ml/L vody při teplotě 70 – 80°C.

  Pro ruční dávkování u menších myček se výše dávky stanoví podle tvrdosti vody a dávkuje se do zásobníku oplachu.
  Pouze pro profesionální použití
   
  Technická data
  Vzhled: čirá modrá kapalina
  Balení: 5L kanystr
   
  Bezpečná manipulace a skladování:

  Skladujte v původních uzavřených obalech. Vyhněte se extrémním teplotám.
  Vyhněte se kontaktu s kůží a očima.
  Pokyny pro bezpečné zacházení a další důležité informace naleznete v bezpečnostním listu.
 • Bezpečnostní list: