HS 5L PROSTŘEDEK PRO STROJNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

 • EAN: 4333465839639

 • Obsah: 5 L
 • Složení:
 • Popis:

  HORECA Select Prostředek pro strojní mytí nádobí
  je vysoce alkalický, chlorový kapalný mycí prostředek, který je vhodný pro použití v různých typech myček na nádobí. Jeho složení přispívá k efektivnímu odstranění zaschlých nečistot a zbytků jídla z nádobí.  Vhodné pro středně tvrdou až tvrdou vodu.
   
  Návod k použití

  aplikujte pouze pomocí automatického dávkovacího zařízení. Prostředek je možné použít pro jednokomorové a vícekomorové myčky nádobí. 

  Dávka 1,5-4 ml/L vody v závislosti na tvrdosti vody.
  Nejprve propláchněte čerpadla a přívodní potrubí v dávkovacím systému, tím předejdete možné krystalizaci v potrubí, která je způsobena mísením produktů.
   
  Pouze pro profesionální použití
   
  Technická data
  Vzhled: čirá kapalina
  Balení: 5L kanystr
   
  Bezpečná manipulace a skladování:

  Skladujte v původních obalech. Vyhněte se extrémním teplotám. Pokyny pro bezpečné zacházení a další důležité informace naleznete v bezpečnostním listu.
 • Bezpečnostní list: