HS 5L PROSTŘEDEK PRO STROJNÍ MYTÍ SKLA

 • EAN: 4333465840642

 • Obsah: 5 L
 • Složení:
 • Popis:

  HORECA Select Prostředek pro strojní mytí skla
  je chlorový, alkalický kapalný mycí prostředek vhodný pro všechny typy myček na nádobí. Jeho složení přispívá k efektivnímu odstranění zaschlých nečistot a zbytků jídla z nádobí.
  Díky obsahu chlorového bělidla, přípravek snadno a efektivně odstraňuje zaschlou špínu či zbytky jídla z nádobí.
   
  Návod k použití
  Horeca Select Prostředek pro strojní mytí skla
  aplikujte pouze pomocí automatického dávkovacího zařízení.
  Dávka 1-4 ml/L vody v závislosti na tvrdosti vody.

  Nejprve propláchněte čerpadla a přívodní potrubí v dávkovacím systému, tím předejdete možné krystalizaci v systému, která je způsobena mísením produktů.    
   
  Pouze pro profesionální použití
   
  Technická data

  Vzhled: čirá kapalina
  Balení: 5L kanystr
   
  Bezpečná manipulace a skladování:

  Skladujte v původních obalech. Vyhněte se extrémním teplotám. Pokyny pro bezpečné zacházení a další důležité informace naleznete v bezpečnostním listu.
 • Bezpečnostní list: