HS 8,5kg PRACÍ PROSTŘEDEK

EAN: 4333465839035

Obsah: 8,5 kg

Složení:

Popis: HORECA Select Prací prostředek je práškový prací prostředek pro hlavní praní, který byl speciálně vyvinutý na použití v malých prádelnách. Dávkuje se automaticky nebo manuálně. Vhodný pro měkkou až středně tvrdou vodou. Je určený pro bílé bavlněné a směsné prádlo. 

Návod k použití

Doporučené dávkování: Viz doporučené dávkování na etiketě prostředku. 

Pro dosažení nejlepších výsledků:

· Použijte změkčovač vody

· Oddělujte barevné a bílé prádlo

· Třiďte prádlo na mírně, středně a silně zašpiněné prádlo 

Pouze pro profesionální použití 

Technická data: Vzhled: bílý sypký prášek, Balení: 8,5 kg karton  

Bezpečná manipulace a skladování: Skladujte v původních uzavřených obalech. Vyhněte se extrémním teplotám.Vyhněte se kontaktu s kůží a očima.Pokyny pro bezpečné zacházení a další důležité informace naleznete v bezpečnostním listu.

Bezpečnostní list: