HS ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK DO KUCHYNĚ

 • EAN: 4333465841045
 • Obsah:
 • Složení:
 • Popis: HORECA Select Čisticí a dezinfekční prostředek do kuchyně je díkypraktickému složení prostředek vhodný načištění a dezinfekci kuchyňských povrchů v jednom kroku, používá seneředěný. Složení na bázi kvarterních sloučenin je účinné a bezpečné propoužití na kuchyňské povrchy.
 • Návod k použit: Nastříkejte přímo na povrch nebona tkaninu/houbu a vyčistěte povrch. Nechte 5 minut působit a poté opláchnětečistou vodou.
 • Nechte oschnout.
 • Pouze pro profesionální použití.
 • Používejte biocidní prostředky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace oprostředku.
 • Technická data: Vzhled: čirá fialová kapalina, Balení: 750ml aplikační láhev s rozprašovačem. Ostatní: prostředek aplikujte neředěný.
 • Bezpečná manipulace a skladování. Skladujte v původních uzavřených obalech. Vyhněte seextrémním teplotám. Bezpečnostní listy pro profesionální použití na vyžádání. Zbytkyprostředku a použité obaly předejte k profesionálnímu odstranění (např.spalování) firmě, která se zabývá zneškodňováním odpadů, nebo zajistěte dleVašeho povolení. Materiál obalů je vhodný k energetickému zhodnocení neborecyklaci. Odpad by se neměl odstraňovat uvolněním do kanalizace. Dodržujteplatné právní předpisy, zákony, vyhlášky a nařízení o odpadech.
 • Bezpečnostní list: