Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 

„SOUHLASÍM se zpracováním všech mojí osobou sdělených osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla (dále jen „údaje“) ze strany společnosti MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o., IČ: 26 45 06 91 se sídlem Jeremiášova 1249/7, 15000 Praha 5, registrované v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83051, jakožto správce (dále jen „Společnost“), tak jako i s jejich zpracováním ze strany smluvních partnerů Společnosti, jakožto zpracovatelů, za účelem poskytování informací o Společnosti, jejich produktech a reklamních aktivitách včetně poskytování vzorků a pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu trvání zákaznické registrace u Společnosti, v rámci které mi byla vydána MAKRO karta, nebo do odvolání tohoto souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje (například transakční data), s čímž tímto vyslovuji v plném rozsahu také svůj souhlas. Dále beru na vědomí a souhlasím, že poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovávány i mimo území České republiky za stejných podmínek s tím, že údaje mohou být zpřístupněny také dalším společnostem z koncernu METRO AG. Shromažďování a zpracování údajů bude vždy prováděno za podmínek uvedených v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 'Současně také prohlašuji, že veškeré sdělené údaje jsou pravdivé, jinak odpovídám za následek nepravdivě uvedených údajů. Dále potvrzuji, že jsem byl řádným způsobem poučen o svých právech a tedy beru na vědomí, že mám práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich výmaz, likvidaci, atd. V případě, že by zpracování mých poskytnutých údajů bylo v rozporu s právními předpisy, tak jsem oprávněn požádat Společnost o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Nebude-li mé žádosti vyhověno, tak jsem oprávněn se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.“