Staňte se naším zákazníkem. Je to snadné.

Získat MAKRO kartu

MUSÍME SI POMÁHAT!

pomahame-banner-btn

Máte otevřeno a rozvážíte nebo vydáváte jídlo? Registrujte svůj podnik na Restu.cz a dejte o sobě vědět.
ZAPOJIT SE S RESTUDOPORUČENÁ
OPATŘENÍ

sito web
Doporučená opatření a nařízení pro gastro provozy v návaznosti na nařízení vlády (restaurace, zahrádky, kavárny, bufety).

DESATERO PRO
HORŠÍ ČASY

sito web
Pro ty restaurace, které pokračují v omezeném režimu, přinášíme praktické rady a tipy do kuchyně.

ÚLEVY A POMOC PRO PODNIKATELE

sito web
Situace se stále mění a vedení státu hledá cesty, jak dopady koronaviru ulehčit. Shrnutí vládních opatření.
 
DESATERO PRO HORŠÍ ČASY
Kvůli šíření epidemie koronaviru byly zavřeny všechny restaurace v České republice a podnikům zůstala pouze možnost prodeje z výdejového okénka nebo rozvážka. Pro ty, kteří se rozhodli to nevzdat a pokračují i v tomto omezeném režimu, přinášíme desatero praktických rad a navrch inspiraci do kuchyně.

1 / HYGIENA NA PRVNÍM MÍSTĚ
Přísné dodržování hygienických pravidel (HACCP) při přípravě pokrmů je nezbytným standardem každého provozu i za běžných okolností.

2 / START V ŠATNĚ
Personál se musí po příchodu na pracoviště převléknout do pracovního oděvu – to platí i pro obsluhu výdejového okénka! 
Civilní a pracovní oblečení by mělo být uložené zvlášť.

3 / PRŮBĚŽNÁ DEZINFEKCE
Při vstupu do prostor kuchyně a restaurace je nutné si vždy vydezinfikovat ruce, aby se předešlo případnému přenosu z šaten, chodeb a skladů. Zvyšte frekvenci sanitace madel, klik, toalet apod. 
 
4 / TEPLOTNÍ ŘETĚZEC
Používejte ohřevné vany s termostatem. Teplota vydaných pokrmů nesmí klesnout pod 70 °C, a to až do předávky platícímu zákazníkovi. Stejné pravidlo platí i pro rozvoz, během něhož je nutné dodržet teplotní řetězec. 
 
5 / PODROBNÝ ZÁPIS
V průběhu výdeje jednotlivých jídel je třeba zapisovat teploty, a to v hodinových intervalech. Limit na výdej hotovek jsou tři hodiny, ohřívejte tedy jen takové množství, které za tuto dobu prodáte. V opačném případě by se podle předpisů mělo jídlo se záznamem zlikvidovat.
 
6 / DO ZÁSOBY
Pokud navaříte větší zásoby, zamrazte je pomocí šokeru a monitorujte záznamy o koloběhu od přípravy až po prodej. 
Pamatujte také na to, že se starší pokrm nesmí doplňovat novým jídlem do stejných vydávacích nádob.
 
7 / PRAVIDLA VÝDEJE
Jednorázové obaly určené k výdeji pokrmů by měly být uložené tak, aby se nemohly ničím kontaminovat, to znamená, že je třeba je zabalit nebo uschovat v uzavíratelných nádobách.
 
8 / BEZPEČNÝ KONTAKT
Při výdeji z okénka maximálně dbejte na používání ochranných pomůcek (roušek, rukavic), dezinfekčních gelů na ruce a také prostředků na dezinfekci výdejního pultu. Kontrolujte odstup zákazníka, aby nemohl kontaminovat vydávaný pokrm. Snažte se dobu vyřízení zakázky zkrátit na minimum. Nejlepší variantou je objednávka po telefonu či e-mailem a platba kartou. Terminál je třeba průběžně dezinfikovat, hotovost by měl přijímat jiný pracovník, než který vydává jídlo. Pamatujte také na to, že podle nařízení je možný pouze prodej mimo provozovnu. Vstup veřejnosti do provozovny je zakázaný, a to i v případě, že by si zákazník uvnitř pouze vyzvedl jídlo s sebou.
 
9 / POČÍTEJTE, KALKULUJTE
Pokud ještě zvažujete, zda se vám omezený provoz podniku vůbec vyplatí, sepište si na papír základní kalkulaci. Například prodej 150 porcí denně po 150 Kč nevygeneruje zisk, ale může pokrýt náklady na suroviny, personál a energie. Výsledek se pak sice může pohybovat okolo nuly, ale personál nepřijde o práci a současně můžete získat či udržet zákazníky. Prodáte-li více, suroviny nebo personál se vám zlevní.
 
10 / DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!
Máte otevřeno? Využijte webových stránek a sociálních sítí svých i městského úřadu nebo vývěsní tabule a informujte o tom své zákazníky. I my v MAKRO bychom vás v tomto extrémně náročném období rádi podpořili, a proto jsme pro vás zajistili bezplatnou registraci na portále gastronomického průvodce Restu.cz. Postaráme se o maximální informovanost, propojíme vás s vašimi zákazníky v regionu a využijeme všech komunikačních kanálů.
 

ÚLEVY A POMOC PRO PODNIKATELE

POMOC V DOBĚ KORONAVIRU
Protiepidemická opatření omezující život zákazníků i podnikatelů zdaleka nejsou u konce, přesto je jasné, že ekonomické škody na všech stranách budou značné. Nejen vedení státu proto hledá cesty, jak podnikatelům dopady koronaviru ulehčit.

V jednání je mnoho opatření a média zprostředkovávají jednotlivé návrhy v přímém přenosu, což může být matoucí, protože jen některé nápady z velkého množství prezentovaných iniciativ přežijí více než několik hodin. Shrňme si tedy to, co je v této chvíli jisté, nebo alespoň na dobré cestě k realizaci.

VŠICHNI PODNIKATELÉ - POZDNÍ DANĚ
Jedním z prvních kroků, které vláda učinila, bylo prodloužení termínu pro podání daňového přiznání za loňský rok pro OSVČ a firmy. Živnostníci a podnikatelé tak mohou odevzdat daňové přiznání a doplatit daň z příjmu fyzických i právnických osob až do konce června.

Jelikož vláda nemá neomezené pravomoci, nemůže bez posvěcení parlamentu a změny zákonů povolovat něco, co legislativa koriguje jinak. Proto se mluví o tom, že pokuty a penále vyplývající z pozdního odevzdání daňového přiznání, respektive placení záloh budou prominuty. Pokud podnikatel prokáže spojitost s koronavirem, budou mu pro období od 1. března do 31. července prominuty také pokuty za nepodání kontrolního hlášení DPH.

ŽIVNOSTNÍCI - ZÁLOHY
Zároveň jsou v období od března do srpna letošního roku živnostníci osvobozeni od povinnosti platit minimální zálohy sociálního a zdravotního pojištění. Kdo si však dobrovolně připlácí nemocenské pojištění, musí ho platit i nadále. Toto opatření má pomoci živnostníkům v době, kdy jim scházejí finance na účtu, protože nemohou provozovat svoji činnost běžným způsobem. Neznamená to však, že by jim stát příspěvky na sociální a zdravotní pojištění na půl roku zcela odpustil. Pokud jejich záloha vypočítaná podle výsledku daňového přiznání za rok 2020 převýší státem předepsanou minimální výši, doplatí právě tuto přebývající sumu.

VŠICHNI PODNIKATELÉ - POZASTAVENÍ EET
Mimo odložení startu 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb, jež se měly spustit počátkem května, vláda 23. března schválila pozastavení EET po celou dobu trvání nouzového stavu a také tři následující měsíce. V praxi to znamená, že žádný podnikatel v daném období nemusí evidovat své tržby. Z toho důvodu také končí loterie Účtenkovka – poslední kolo proběhne 15. dubna.

ŽIVNOSTNÍCI - PROVOZOVNY
Vláda se zavázala pomoci živnostníkům, kteří museli kvůli nouzovému stavu prokazatelně uzavřít své provozovny. Původně zamýšlenou podporu ve výši 15 000 Kč měsíčně nahradil jednorázový příspěvek 25 000 Kč, na který mají nárok všechny osoby samostatně výdělečně činné, jež mají tržby z podnikání alespoň 15 000 měsíčně, tedy 180 000 Kč ročně. Podmínkou je, aby měl žadatel v důsledku pandemie prokazatelně ztížené podnikání.

Peníze se budou vyplácet už během dubna na základě vyplněného formuláře, který finanční správa zveřejnila 3. dubna. Zákon musí ještě schválit poslanci a senátoři a podepsat prezident.

ŽIVNOSTNÍCI - OŠETŘOVNÉ
Od 1. dubna mohou živnostníci, kteří doma pečují o dítě mladší 13 let či potomka do 26 let závislého na pomoci jiné osoby, požádat na místním živnostenském úřadu o ošetřovné. Za každý den, kdy platí mimořádná opatření vlády, dítě nemůže navštěvovat svůj vzdělávací ústav a rodič je celodenní péčí o ně znevýhodněný při vykonávání své živnosti, mu připadne částka 424 Kč. Pochopitelně platí, že o příspěvek může žádat pouze jeden z rodičů, který navíc nemá vůči státu – tedy Finanční správě, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně – žádné nevypořádané závazky. S živnostenským úřadem by měl žadatel komunikovat pokud možno bezkontaktně, tedy poslat žádost a další potřebná čestná prohlášení přes datovou schránku, email, nebo vytištěné poštou.

VŠICHNI PODNIKATELÉ - PROGRAM COVID II + COVID III
Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) schválila první žádosti malých a středních podnikatelů o bezúročný úvěr z programu COVID I. Program byl zahájen 15. března a již 20. března bylo přijímání žádostí pozastaveno na počtu 3 200. Navazující podpůrný program COVID II bude spuštěn již 2. dubna. Zatímco první fáze se zaměřila na velké podniky, druhá je otevřená i žádostem živnostníků a malých a středních podnikatelů. Vyloučeni jsou prozatím jen podnikatelé s provozovnami v Praze, pro něž by mohlo být určeno uvažované pokračování COVID III.

Program podpory principiálně funguje tak, že ČMZRB podnikateli pomůže se zárukou jeho provozního úvěru u komerční banky. Jinými slovy, podnikatel si sjedná komerční úvěr na provoz v rozmezí 10 000 Kč až 15 milionů u finančního ústavu spolupracujícího s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a ta poskytne 80 % jistiny na dobu až tří let a podpoří podnikatele až milionovou částkou na splátku úroků. S úvěrem COVID II lze financovat mzdy, energie, nájemné, faktury dodavatelům, zásoby, materiál a podobný drobný majetek. Naopak s ním nelze investovat do rozvoje firmy ani splácet dřívější pohledávky či jiné úvěry. Více informací na www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/.

ZAMĚSTNAVATELÉ - ANTIVIRUS
Po vzoru německého kurzarbeitu připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí plán na podporu zaměstnanosti, aby pod vlivem nouzového stavu firmy masivně nepropouštěly. Takzvaný program Antivirus poběží ve dvou variantách. První se týká firem, kterých se dotkla karanténa nebo omezení provozu. Stát jim přispěje 80 % z vyplacených mezd včetně odvodů, maximálně však 39 000 Kč superhrubé mzdy, tedy asi 29 000 hrubého. Zaměstnanci, kteří museli do karantény, dostanou klasickou nemocenskou, ovšem pokud provoz uzavřel zaměstnavatel na základě nařízení vlády, mají nárok na celou mzdu. 

Druhá varianta se týká firem, které se potýkají s nedostatkem surovin či náhradních dílů při výrobě – těm stát vyplatí 60 % mzdy zaměstnanců, maximálně však 29 000 Kč superhrubé mzdy, tedy asi 21 000 Kč hrubého. Základní podmínkou je, aby zaměstnavatel nedal zaměstnanci výpověď. Program je zatím schválený do konce dubna.

V JEDNÁNÍ
Mezi nejnovější návrhy, které zatím neprošly a jejich konkrétní postup není dopracován, patří možnost odložení až šesti nájmů podnikatelům, kteří museli v důsledku nařízení vlády uzavřít provoz. Dlužné částky by pak spláceli v dalším období. Zda se tím míní nájemné ve státních, krajských a městských prostorách, nebo se vláda hodlá podílet také na půjčkách na pokrytí nájmů u soukromníků, zatím není jisté. Podobné otázky vzbuzuje návrh na půlroční odložení splátek hypoték, které lidé mívají u soukromých bankovních organizací. Největší naději na bezproblémovou realizaci má zrušení daně z nabytí nemovitosti, které by znamenalo „jen“ nižší odvody do státního rozpočtu.

K dalším rozpracovaným návrhům patří vouchery pro zaměstnance na čerpání dovolené v České republice, které by dotoval stát.

POMOC ODJINUD
Nabídky pomoci se můžete dočkat i mimo vládní opatření. První obce a města už přišly s nabídkou odpustit nájem v obecních prostorách podnikatelům, kteří kvůli koronaviru museli omezit provoz. Jejich zájmem totiž je, aby se podnikání v místě udrželo, protože úpadek firem by obce poznamenal víc než snížený příjem do obecní pokladny. Podobný přístup naznačují i komerční banky, jejichž cílem je získávat dlouhodobý příjem od subjektů využívajících jejich produkty – úpadek klientů není ani v jejich zájmu. Z obou směrů proto na živnostníky i firmy zní apel: Nenechte situaci dojít až do krajnosti, přijďte za námi a společně zkusíme najít řešení výhodné pro obě strany.

KDE HLEDAT AKTUÁLNÍ INFORMACE
Asociace malých a středních podnikatelů – www.amsp.cz
Ministerstvo financí ČR – www.mfcr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu – www.mpo.cz
Českomoravská záruční a rozvojová banka – www.cmzrb.cz

LIBERAČNÍ BALÍČEK I A II
Daňových úlev, které se týkají užší skupiny podnikatelů, připravilo Ministerstvo financí ČR poměrně dost, přesné znění najdete zde:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

 

BUDEME AKTUALIZOVAT DLE DALŠÍCH VLÁDNÍCH ROZHODNUTÍ

 

 
Do kterých obalů servírovat jídlo?
Do kterých obalů servírovat jídlo? Pro prodej jídel s sebou nebo rozvoz potřebujete termo krabičky a jiný obalovací materiál. Většinou se jedná o materiál na jedno použití, který prodražuje výdej jídla. Některé obaly se mohou dokonce kompostovat.