Společenská odpovědnost

Věříme, že má smysl pomáhat. V MAKRO podporujeme dlouhodobé projekty především v sociální oblasti a ochraně životního prostředí.

Etické podnikání

Platforma pro transparentní veřejné zakázky
Jsme signatářem etického kodexu uchazečů o veřejné zakázky „Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky“, který podporuje transparentnost veřejných zakázek v České republice.

Více informací

Zásady správné praxe

Supply Chain Initiative
METRO GROUP se závazně připojila k Evropské iniciativě o vertikálních vztazích v potravinovém řetězci. Účelem této Iniciativy a jejích Zásad je podpora správné obchodní praxe jako základ pro komerční chování v prostředí evropského potravinového řetězce.

Co to znamená?

Metro Group Compliance

Metro Group Compliance
Metro Group má jasně definovaný etický kodex pro oblast Compliance, v nejednoznačných situacích je zaměstnanec oprávněn obrátit se na Compliance Officer-a pro danou zemi. Vedle toho mají zaměstnanci, ale i třetí strany například zákazníci, dodavatelé či jiní obchodní partneři možnost nahlásit porušování pravidel v oblasti Compliance prostřednictvím formuláře, který naleznete zde.

Potravinová banka

Potravinová banka
Každý den dodáváme zboží s krátkou dobou spotřeby České federaci potravinových bank. Jedná se zejména o potraviny a drogistické produkty, které následně putují k lidem v nouzi.

Jak funguje naše pomoc přes Potravinovou banku

Stromy místo letáků

Nadace partnerství - lidé a příroda
V MAKRO dlouhodobě usilujeme o ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj našich regionů. Proto již 11 let spolupracujeme s Nadací Partnerství a každoročně přispíváme na výsadby stromů do volné krajiny, kterých se účastní místní obyvatelé. Vhodně zvolená výsadba podporuje zadržování vody v krajině a zvyšuje odolnost české krajiny vůči dopadům klimatických změn.

Více o spolupráci a o tom, kde se stromy loni sázely

Pomáháme v regionech

Zaměstnání v MAKRO
Chceme být dobrými sousedy tam, kde podnikáme. Proto má každé MAKRO svůj partnerský dětský domov či jinou charitativní organizaci, které dlouhodobě pomáhá. Zároveň se angažujeme při závažných přírodních katastrofách: při povodních na Moravě a v Severních Čechách v roce 2010 naše materiální pomoc přesáhla jeden milion korun.

Kde a komu pomáháme

Zásady spravedlivých pracovních podmínek a sociálního partnerství

Zásady spravedlivých pracovních podmínek a sociálního partnerství
Jakožto mezinárodní společnost trváme na udržitelném přístupu a snažíme se jít příkladem ve všech oblastech našeho podnikání. Jednou z nedílných součástí našich zásad je snaha o zajištění spravedlivých pracovních podmínek po celém světě.

Více informací

Zpětný odběr elektrozařízení a baterií 

Asekol

Pokud se chcete zbavit použitého elektrozařízení, máte možnost ho bezplatně odevzdat v místě prodeje nebo dodávky u posledního prodejce, který má zákonem danou povinnost takový výrobek přijmout, pakliže u něho nakupujete elektrozařízení podobného typu a použití (režim tzv. kus za kus).

Více informací