Potravinová banka

Pomáháme lidem v nouzi 

Od roku 2009 naše společnost MAKRO spolupracuje s Českou federací potravinových bank, jejímž prostřednictvím podporujeme potřebné.

Čerstvá zelenina v MAKRO
S Českou Federací potravinových bank jako MAKRO spolupracujeme již od roku 2009. Naším cílem je zabránit plýtvání potravinami a drogistickým zbožím a v maximální možné míře zajistit, aby se tyto přebytky dostaly k potřebným. Jednotlivá velkoobchodní střediska vyčlení vhodné potravy k darování do zázemí prodejny. Jedná se především o potraviny s krátkou dobou spotřeby, nikdy však o prošlé či hygienicky nevyhovující zboží. Takto vyčleněné potraviny poté věnujeme regionálním pobočkám Potravinové banky ve všech krajských městech poblíž našich prodejen. Shromážděné potraviny pak poputují přes potravinové banky přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či osobám s psychickým nebo tělesným postižením.

 

Celkový objem darovaných potravin z našich obchodů každý rok roste. Celková hodnota darovaných produktů ve fiskálním roce 2019/2020 činila 36 milionů korun. Jedná se o téměř 914 tun, což představuje meziroční nárůst o 28,4 %. Vedle trvanlivých produktů darujeme ve velké míře především čerstvé a chlazené zboží, které tvořilo 45 % z celkového objemu poskytnuté pomoci. Mezi nejdůležitější artikly patří maso, ryby, ovoce a zelenina, kterých bylo celkem darováno 105 tun. Mimo jiné se k lidem v nouzi dále dostalo 165 tun mléčných výrobků a 137 tun uzenin, masných výrobků a dalších chlazených potravin. Zbylých 55 % pak tvoří například těstoviny, rýže, mouka, konzervy, sušenky, ale také nealkoholické nápoje či balené pečivo.


Zajímá mne činnost potravinové banky

Pro více informací kontaktujte PR manažera MAKRO Romanu Nýdrle