Staňte se naším zákazníkem. Je to snadné.

Získat MAKRO kartu

Zpětný odběr elektrozařízení a baterií

Naše společnost je součástí sběrné sítě společnosti ASEKOLa.s.:

Pokud se chcete zbavit použitého elektrozařízení, máte možnost ho bezplatně odevzdat v místě prodeje nebo dodávky u posledního prodejce, který má zákonem danou povinnost takový výrobek přijmout, pakliže u něho nakupujete elektrozařízení podobného typu a použití (režim tzv. kus za kus).

V žádném případě nesmí použitý a nefunkční výrobek skončit v komunálním odpadu nebo jinde, než na sběrném místě (místě zpětného odběru elektrozařízení či místě odděleného sběru elektroodpadu), protože takové vysloužilé zařízení může obsahovat množství nebezpečných látek, které jsou škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

Zároveň takový výrobek může obsahovat i řadu vzácných materiálů, které lze opětovně použít, a tím chránit surovinové zdroje a životní prostředí. V tomto ohledu je úloha spotřebitelů a dalších konečných uživatelů elektrozařízení nezastupitelná, neboť svým zodpovědným přístupem a odevzdáváním použitého elektrozařízení a elektroodpadu na místech k tomu určených významně přispívají k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Nefunkční elektrozařízení prosím nedemontujte, ale odevzdejte jej kompletní.

Na každém elektrozařízení, na jeho obalu, v záručním listu či v návodu na použití je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Jeho význam spočívá v tom, že tento výrobek nesmí být po ukončení jeho životnosti vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy ke zpětnému odběru nebo oddělenému sběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace.

Na všech velkoobchodních střediscích Makro můžete odevzdat vysloužilé elektrozařízení a baterie. Nádoby na drobné elektrozařízení a baterie najdete u vchodu do prodejny a s většími elektrospotřebiči Vám ochotně poradí pracovníci zákaznické recepce. Ekologickou likvidaci odevzdaných elektrospotřebičů a baterií zajišťuje kolektivní systém ASEKOL a.s.

Cerfitikáty:
ECOBAT Osvědčení 2018
Osvědčení registrace 2015-12-30-ECV