Analytické cookies

Analytické cookies používané na webu makro.cz.

Příklady Cookies používané na webu MAKRO. 


Název Cookie Platnost / Vypršení Účel Aplikace, která ukládá cookie Klasifikace
brandID Relace Tato Qualtrics cookie sleduje ID značky.
Qualtrics
Analytické
QSI_HistorySession Relace Tento soubor cookie patří aplikaci Qualtrics. Umožňuje aktivaci určité relace uživatele.
Qualtrics
Analytické
QSI_SI_ _intercept Max. 6 měsíců Tento soubor cookie patří aplikaci Qualtrics. Pomáhá zkontrolovat, zda by průzkum měl zobrazit návratovou návštěvou uživatele.
Qualtrics
Analytické
QSI_S_{ZoneID} Trvalé, 1 týden Tento soubor cookie patří aplikaci Qualtrics. Používá se pro vzorkování návštěvníků do testovacích skupin, např. pro průzkumy. ZoneID je z jakékoli zóny, ze které pochází kód na stránce.
Qualtrics
Analytické
QSI_OptInIDsAndWindowNames Relace Tento soubor cookie patří aplikaci Qualtrics. Slouží k aktualizaci rozbalovací nabídky s aktualizovanými vloženými daty po navigaci (uvolnění).
Qualtrics
Analytické
QSIPopUnder_PopUnderTarget_SI_ Relace Tento soubor cookie patří aplikaci Qualtrics. Zabraňuje hromadění klienta v několika oknech kontrolou, zda se již zobrazují další vyskakovací okna, a zabraňuje opakovanému zobrazení. ID je identifikátor zachycení, které generuje cookie.
Qualtrics
Analytické
Q_INTER Max. 6 měsíců Tento soubor cookie patří aplikaci Qualtrics. Tyto cookies náleží qualtrics. Tato hodnota zachycuje časovou stopu všech zachycených zobrazení, které byly provedeny na doméně. Používáme tyto časové stopy k rozhodnutí, zda je nebo není zachycena hodnotící logika cílení.
Qualtrics
Analytické
Survey ID Max. 6 měsíců Tento soubor cookie patří aplikaci Qualtrics. Cookie ID průzkumu se zobrazí, když máte před zahájením relace průzkumu v možnostech průzkumu zakázáno Uložit a pokračovat a Zabránit plnění volebních lístků.
Qualtrics
Analytické
Hash of the sessionID and query parameters that maps to a sessionID Až 1 rok nebo po skončení relace Tento soubor cookie patří aplikaci Qualtrics. Tento soubor cookie je uložen, když zahájíte relaci průzkumu ve stejném prohlížeči, kde pracujete na jiném.
Qualtrics
Analytické
QST Max. 6 měsíců Tento soubor cookie patří aplikaci Qualtrics. Zobrazí se, když je povolena možnost Zabránit ucpání hlasovacích lístků. Účelem tohoto souboru cookie je zaznamenat provedený průzkum a zabránit uživateli v tom, aby se průzkumu znovu zúčastnil.
Qualtrics
Analytické
-reloadSession 15 minut Tento soubor cookie patří aplikaci Qualtrics. Tento soubor cookie je určen pro průzkumy pomocí SSO Authenticator. Tento soubor cookie pomáhá informovat společnost Qualtrics o tom, jakou relaci znovu načíst poté, co respondent odejde a vrátí se. Surveyid a Statedata jsou proměnné, které nastaví Qualtrics pro identifikaci.
Qualtrics
Analytické
A hash of the url that may be appended with ‘-singleReload’ Max. 6 měsíců Tento soubor cookie patří aplikaci Qualtrics. Zobrazí se, když zahájíte relaci s povoleným ukládáním a pokračováním.
Qualtrics
Analytické
QSI_ZN_afyfucTstRUzRRz_intercept Relace Tlačítko Qualtrics se zobrazí (vlevo dole) s akcí dialogového okna integrace iframe.
Qualtrics
Analytické


Používání nástroje Qualtrics

Abychom mohli neustále zlepšovat naše nabídky a služby, zveme uživatele našich webových stránek, aby ohodnotili své uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami či službami. K tomu používáme technologie společnosti Qualtrics LLC (333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA). Data jsou shromažďována anonymně. Soubory cookie nastavené společností Qualtrics mají za cíl vyloučit uživatele z více účastí v určitém časovém období a mají trvání 6 měsíců. Se společností Qualtrics jsme uzavřeli smluvní dohody, na jejichž základě se společnost Qualtrics zavázala dodržovat úroveň ochrany údajů požadovanou nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účast v dotazování je dobrovolná.