Energetické štítky

Už déle než 20 let energetický štítek pomáhá spotřebitelům při volbě energeticky úsporných výrobků. Současný systém štítkování, který používá energetickou stupnici A+++ až D, však  časem ztratil na transparentnosti a začal být pro spotřebitele matoucí. 
Evropská komise a členské státy EU se proto rozhodly požadavky na výrobky označené štítkem přepracovat a energetickou škálu změnit na systém od A do G pro všechny produktové skupiny. Zavedení nových energetických štítků bude probíhat postupně v závislosti na konkrétních nařízeních EU. Přeštítkování se v roce 2021 bude týkat chladniček a chladniček na víno, mrazniček, praček, praček se sušičkou, myček nádobí, světelných zdrojů, televizorů a elektronických displejů.

Nový štítek začne platit 1. března 2021, pomůže vám při volbě energeticky úsporných produktů a výrobce bude navíc motivovat k vývoji energeticky stále účinnějších technologií.
 
Jaké jsou hlavní rozdíly mezi starým a novým energetickým štítkem?

Celkový vzhled nových energetických štítků se velmi podobá designu sou časných štítků. Hlavní rozdíly jsou tyto:

1 - Jednotná škála A–G pro tyto domácí spotřebiče: chladničky, mrazničky, pračky, kombinované pračky se sušičkou, myčky nádobí, světelné zdroje a televizory a elektronické displeje. 
2 - Přidání QR kódu, který umožní přístup k dalším informacím o daném výrobku. 
3 - Roční spotřeba energie pro pračky, pračky se sušičkou a myčky se změnila z roční spotřeby na spotřebu energie na 100 cyklů.
4 - Nové piktogramy (např. spotřeba energie pro televizory v režimu HDR, doba trvání programu Eko pro pračky a myčky).
 
Mohu porovnávat starý energetický štítek s novým?

Ne, starý štítek s novým byste porovnávat neměli. S upravenými požadavky se změnily některé testovací a výpočetní metody, což znamená, že některé hodnoty na novém energe tickém štítku se mohou od hodnot uvedených na starém štítku mírně lišit.

Podrobné informace o nových štítcích naleznete ZDE

 

Podoby nových energetických štítků:

1 - Chladničky

chladnicky

Více informací o novém energetickém štítku najdete ZDE


2 - Myčky nádobí

mycky
Více informací o novém energetickém štítku najdete ZDE

3 - Pračky

pracky
Více informací o novém energetickém štítku najdete ZDE

4 - Sušičky

pracky-susicka
Více informací o novém energetickém štítku najdete ZDE

5 - Světla

svetlo
Více informací o novém energetickém štítku najdete ZDE

6 - Televize

tv
Více informací o novém energetickém štítku najdete ZDE

7 - Vinotéky

vino
Více informací o novém energetickém štítku najdete ZDE

recyklace

OPRAVIT, NEBO VYMĚNIT A ZRECYKLOVAT?

výroba nových spotřebičů vyžaduje využití mnoha zdrojů, proto byste měli zvážit opravu vašeho spotřebiče předtím, než se rozhodnete pro jeho výměnu za nový.
vysloužilé elektrospotřebiče nevyhazujte do komunálního odpadu nebo dokonce do volné přírody, mohou obsahovat nebezpečné látky, které ohrožují životní prostředí a lidské zdraví. Z tohoto důvodu a také proto, aby bylo možné zajistit jejich kompletní ekologické zpracování a využití, neodstraňujte z elektrozařízení žádné konstrukční části a součástky. více informací o konkrétních požadavcích na recyklaci získáte v produktovém manuálu, od výrobce nebo prodejce.