Základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání ve společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

Čestné jednání a dodržování předpisů mají ve společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. obrovský význam a jsou její prioritou. Všichni zaměstnanci a členové managementu jsou proto povinni jednat v souladu s platnými právními předpisy, podnikovými zásadami společnosti a firemními směrnicemi – všude a za všech okolností.

Oznamovatelem může být zaměstnanec, zákazník, obchodní partner nebo třetí osoba, která učiní oznámení o podezření z porušování předpisů. Oznámení je možné učinit i anonymně, sdělení totožnosti však usnadňuje rychlý a účinný postup při prošetřování.

Všechna oznámení, která společnost obdrží, budou řešena a zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

Příslušnou osobou pro přijímání oznámení je paní Hana Pojerová, Head of Legal and Compliance. Podezření na porušení předpisů můžete nahlásit prostřednictvím Systému hlášení případů porušení předpisů. Oznámení můžete učinit písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla společnosti MAKRO k rukám příslušné osoby nebo prostřednictvím elektronické komunikace na e-mail compliance@makro.cz.