Staňte se naším zákazníkem. Je to snadné.

Získat MAKRO kartu

Právní aspekty

Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby na těchto webových stránkách uváděla pouze správné a úplné informace a data. Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. však nepřijímá žádnou odpovědnost ani nezaručuje, že informace poskytnuté na těchto webových stránkách jsou aktuální, přesné a/nebo úplné. Totéž platí i pro veškeré odkazy na dalších webových stránkách, na které tyto stránky uživatele odkazují. Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. nenese odpovědnost za obsah stránek, na které se uživatel dostane prostřednictvím těchto externích odkazů. Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. si vyhrazuje právo upravovat a doplňovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

Obsah webových stránek společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. podléhá ochraně autorských práv. Kopírování informací či dat, zejména použití textů, částí textů nebo grafických materiálů podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Veškeré informace nebo data, jejich využití a zveřejnění na webových stránkách společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., jakož i veškerá související činnost, její důsledky nebo neuvedení informací se řídí výhradně českým právem. Místem dodání a výhradním soudem s místní příslušností je Praha.

Společnost Makro Cash & Carry ČR s.r.o. a správce těchto webových stránek si vyhrazují právo kdykoli zablokovat přístup uživatelům, kteří poruší internetovou etiku.

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Sídlo: Jeremiášova 1249/7, 155 80 Praha, Česká republika
IČO: 26450691, společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č.: 83051
DIČ: CZ26450691
Jednatelé společnosti: Guillaume Chêne, Jan Žák, Simon Zuckschwerdt

Zodpovědný za obsah: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

Kontaktní osoba:
Romana Nýdrle
manažerka korporátní komunikace
MAKRO Cash & Carry CR s.r.o.

Tel.: +420 251 111 112
Fax: +420 251 111 150
E-mail: romana.nydrle@makro.cz

Zde naleznete kontakty na jednotlivá zákaznická centra.

Osobní údaje

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a následným vytvořením možností pro zákazníky společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., (shodných pro všechny zákazníky společnosti METRO AG v systému cash and carry v evropských zemích ve vazbě na zákon č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. stanovila Pravidla zpracování osobních údajů (platná jak ve společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o, tak v ostatních zemích kde společnost METRO AG působí), která Vám otevřou nákupní možnosti i v těchto zemích.

Své osobní údaje máte právo kdykoli zkontrolovat a požádat o informaci o jejich zpracování, příp. o jejich opravu, aktualizaci, vymazání nebo blokaci. V případě, že byste zjistili, že zpracování poskytnutých osobních údajů je v rozporu s ochrannou Vašeho soukromého a osobního života (např. že zpracovávané údaje jsou nepřesné) nebo v rozporu se zákonem, můžete požádat MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Nebude-li Vaší žádosti vyhověno, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. V případě, že nesouhlasíte se zpracováním údajů, které jste naší společnosti poskytli při registraci či v průběhu další obchodní spolupráce, kontaktujte prosím bezodkladně vedoucí zákaznické recepce toho centra, kde jste registrováni.

Souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů je samostatnou součástí Obchodních podmínek.