Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů GDPR

Ode dne 25. května 2018 se bude ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídit, popř. již řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

Vedle Nařízení bude, popř. je nadále platná i novelizovaná česká legislativa týkající se specifických otázek ochrany osobních údajů (například nově připravovaný/aktuálně platný zákon o zpracování osobních údajů nebo dosud platný zákon c. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) neupravených Nařízením. Nařízení bude, popř. již je přímo použitelné v České republice a bude nově stanovovat, popř. již stanovuje práva a povinnosti zejména subjektu údajů, správců a zpracovatelů.

Dále naše společnost pro Vás připravila detailní informace jak zpracovává Vaše osobní údaje ve strukturované podobě, a to vždy v návaznosti na to v jakém postavení se nacházíte či jaké služby využíváte (tzn. například registrovaný zákazník nebo držitel karty či volající na naše call centrum, apod.). V níže uvedených jednotlivých sekcích jsou umístěny dokumenty ,které se týkají zpracovávání osobních údajů a které Vám pomohou se doufáme snadno orientovat jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaké účely naše společnost zpracovává a jaká práva Vám také i dle Nařízení náleží.     

 

SEZNAMTE SE S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 


 1. Registrovaný zákazník – Cash & Carry, distribuce, držitel karty


  Informace o zpracovávání osobních údajů
  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu a zákaznických průzkumů a analýz pro registrovaného zákazníka
  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu a zákaznických průzkumů a analýz pro držitele karty
  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zákaznických průzkumů a analýz
 2. Zpracování osobních údajů při kontaktu se společností MAKRO 

  Informace o zpracování osobních údajů na webu
  Informace o zpracování osobních údajů při telefonním kontaktu
  Informace o zpracování osobních údajů při připojení na MAKRO wifi
  Podmínky užívání služby WiFi

    3. Obecné

  Důležité informace pro zákazníky a držitele karet