Pro dodavatele

Pokud dodáváte své zboží do velkoobchodních středisek MAKRO, zde najdete všechny potřebné informace.

Reklama v MAKRO

Reklama v MAKRO

Chcete inzerovat své výrobky prostřednictvím našich reklamních médií? Podívejte se, jaké vám nabízíme možnosti.

Možnosti reklamy v MAKRO

Přímé závozy

Přímé závozy
Zde se dozvíte, co je třeba učinit, pokud dojde k nenadálé situaci a dodavatel je nucen zavézt zboží mimo MAKRO logistický systém, tj. napřímo na prodejny.

Informace k přímým závozům

EDI

Elektronická výměna dat - spolupracujte s námi moderně!
Elektronická výměna dat (EDI – Electronic Data Interchange) je elektronická výměna standardních dokladů mezi dvěma nezávislými subjekty. Hlavním cílem EDI je postupné nahrazování papírových dokumentů elektronickými.

EDI - informace, dokumenty, kontakty