Pro dodavatele

Pokud dodáváte své zboží do velkoobchodních středisek MAKRO, zde najdete všechny potřebné informace.

Reklama v MAKRO

Reklama v MAKRO

Chcete inzerovat své výrobky prostřednictvím našich reklamních médií? Podívejte se, jaké vám nabízíme možnosti.

Možnosti reklamy v MAKRO

Přímé závozy

Přímé závozy
Zde se dozvíte, co je třeba učinit, pokud dojde k nenadálé situaci a dodavatel je nucen zavézt zboží mimo MAKRO logistický systém, tj. napřímo na prodejny.

Informace k přímým závozům

EDI

Elektronická výměna dat - spolupracujte s námi moderně!
Elektronická výměna dat (EDI – Electronic Data Interchange) je elektronická výměna standardních dokladů mezi dvěma nezávislými subjekty. Hlavním cílem EDI je postupné nahrazování papírových dokumentů elektronickými.

EDI - informace, dokumenty, kontakty

Přehled rizik a zásad na pracovištích společnosti Makro Cash & Carry

bezpecnostni-rizika
Přehled rizik je určen pro seznámení a informaci o rizicích činností společnosti Makro Cash & Carry s.r.o.. Dokument je určen subjektům, které by mohly být činnostmi společnosti Makro Cash & Carry s.r.o. ohroženy, dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. Informace o rizicích jsou vyhotoveny s ohledem na skutečnost, že zaměstnanci jiných zaměstnavatelů, kteří pracují současně na stejném pracovišti se zaměstnanci společnosti Makro Cash & Carry s.r.o., musí být svým zaměstnavatelem v potřebném rozsahu seznámeni s předpisy vztahujícími se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně.

Více informací zde