Nejčastější otázky

Obsah

Jak se stát naším zákazníkem?
Zákaznická karta
Co dělat při ztrátě karty
Reklamace
Leták s aktuální nabídkou
Zboží
Specifika provozu center MAKRO
Minimální obratový limit


Jak se stát naším zákazníkem?

Registrace on-line

Registrujte se pomocí webového formuláře a za 24 hodin si na zvolené prodejně MAKRO vyzvedněte svoji zákaznickou kartu. Prodejnu si zvolíte ve druhém kroku on-line registrace. Zákaznickou kartu může ve velkoobchodním středisku vyzvednout pouze oprávněná osoba nebo její zástupce na základě plné moci.

Registrace na prodejně MAKRO

K registraci potřebujete pouze své IČO (identifikační číslo) a doklad totožnosti. V Zákaznické recepci nám sdělíte své IČO a my vyřídíme vše ostatní. Zákaznickou kartu MAKRO dostanete zdarma.


Zákaznická karta

Jak získám zákaznickou kartu?

Zákaznickou kartu si po registraci vyzvednete ve zvolené prodejně MAKRO. Zaregistrovat se můžete on-line nebo na prodejně MAKRO.

Jaká je cena karty?

Nově registrovaná karta je zdarma.

Veškeré služby související se zákaznickými kartami provádí vždy Zákaznická recepce prodejny, ve které je zákazník registrován, nebo Infolinka společnosti MAKRO 281 083 083.

Proč je karta nepřenosná?

Společnost MAKRO poskytuje služby výhradně registrovaným zákazníkům - podnikatelským subjektům, obchodníkům a dalším subjektům jako jsou nemocnice, školy, orgány státní správy apod. Nejjednodušším způsobem, jak zajistit, aby do našich prodejen měly přístup pouze oprávněné osoby, je právě používání nepřenosných zákaznických karet.
Držitel karty proto může být při vstupu do velkoobchodního střediska požádán o předložení dokladu totožnosti kvůli doložení oprávněnosti držení zákaznické karty. Pracovníci recepce nahlédnutím do identifikačního dokladu (jméno a fotografie) ověří, že do prodejny vstupuje držitel karty.

Kolik osob může nakupovat na jednu kartu?

Jako doprovod pro pomoc s nákupem může spolu s držitelem zákaznické karty do prostor prodejny MAKRO vstoupit jedna další osoba starší 12 let (viz Obchodní podmínky MAKRO).

Je platnost karty časově omezená?

Platnost zákaznické karty není omezená časově, ale je podmíněna aktivitou registrovaného zákazníka nebo ukončením či přerušením podnikatelské činnosti. Jinak vyjádřeno: Pokud zákazník po určité období neuskuteční žádný nákup, může mu být registrace zrušena. Toto období je stanoveno Obchodními podmínkami MAKRO.

Jak získám Zlatou kartu?

Vystavení Zlaté karty je podmíněno nákupem vyšším než 100 000 Kč bez DPH za čtvrtletí. Jakmile dosáhnete stanoveného obratu, ihned vás budeme kontaktovat prostřednictvím našich obchodních zástupců. Bližší informace o Zlaté kartě najdete zde nebo u našich obchodních zástupců. Ty naleznete v každém velkoobchodním středisku MAKRO u Pultu služeb partnerům.

Mohu získat kartu navíc?

Ve výjimečných případech je to možné, například pokud má vaše firma několik poboček v různých krajích. Podmínky vydání zodpoví pracovníci recepce.

Platí česká karta i v jiné zemi?

Naši zákaznickou kartu můžete využít ve 30 zemích, kde nadnárodní skupina METRO Cash & Carry International provozuje přes 700 samoobslužných prodejen MAKRO či METRO. V zahraničním středisku vám pracovníci Zákaznické recepce na základě předložení české MAKRO karty a cestovního pasu či jiného identifikačního dokladu vystaví jednodenní kartu, která vám umožní plnohodnotný nákup. Výjimku tvoří Srbsko, kde současná legislativa zahraničním právním subjektům nákupy v místní pobočce METRO neumožňuje. Platby v zahraničí se nezapočítávají do vašeho minimálního obratu.

Mohu změnit či zrušit držitele karty?

Ano, ke změně držitele je nutná osobní návštěva osoby oprávněné jednat za registrovaného zákazníka. Stačí, pokud se prokáže zákaznickou kartou a identifikačním dokladem, doporučujeme zároveň přinést starou kartu, která bude zničena. Na místě vám okamžitě vystavíme novou kartu na vámi zadané jméno. Tuto službu poskytujeme zdarma.

Jak změním své jméno na kartě, když jsem se vdala?

Dostavte se se svou zákaznickou kartou, občanským průkazem a oddacím listem na Zákaznickou recepci a naši pracovníci vám vystaví bez poplatku kartu novou.

 

Ceny služeb:

Denní zákaznická karta - 0 Kč 
Nová karta v případě ztráty - 0 Kč (50 Kč do 31. 5. 2017) 
Nová registrace - 0 Kč 
Opis faktury s datem - 0 Kč (50 Kč do 31. 5. 2017)
Faktura bez data 50 - Kč

 


Co dělat při ztrátě MAKRO karty

Byla mi odcizena zákaznická karta / Ztratil(a) jsem zákaznickou kartu. Jak získám novou?

Nejprve je potřeba zcizenou/ztracenou zákaznickou kartu zablokovat, tj. vyloučit její zneužití neoprávněnou osobou. Spojte se telefonicky s naší informační linkou (281 083 083) a nahlaste ztrátu vaší karty a její číslo. Číslo vaší zákaznické karty je uvedeno například na fakturách. Kartu vám okamžitě zablokujeme. K vystavení nové karty je nutná osobní návštěva osoby oprávněné jednat za registrovaného zákazníka. Novou kartu vám vystavíme zdarma (do 31. 5. 2017 za poplatek 50 Kč).


Reklamace

Co všechno potřebuji pro uplatnění reklamace?

K uplatnění reklamace s sebou přineste:
 • Kompletní zboží, tedy vše, co k zakoupenému zboží náleželo, ideálně včetně obalu, zabráníte tak možnému mechanickému poškození reklamovaného výrobku. Zboží je však samozřejmě možné reklamovat i bez originálního obalu.
 • Originál faktury je nutností pro řádné uplatnění reklamace. Úplný daňový doklad jsme schopni vyhledat v interním systému.
 • Svoji zákaznickou kartu.
Proč může reklamaci uplatnit pouze registrovaný zákazník MAKRO?

Reklamovat zboží může pouze náš registrovaný zákazník, který reklamované zboží zakoupil.  Vztahy mezi MAKRO a zákazníkem jsou upraveny obchodním zákoníkem a pouze s registrovaným zákazníkem máme obchodní vztah.

Musí mít zboží při reklamaci originální obal?

Reklamované zboží často zasíláme do autorizovaných středisek k opravě či k posouzení. Originálně zabalenému zboží nehrozí při přepravě mechanické poškození. Zboží je však možné plnohodnotně reklamovat bez originálního obalu. Je však potřeba, aby bylo zabalené tak, aby nedošlo k jeho poškození.

Musím pro reklamaci předkládat kompletní zboží?

Pro reklamaci je důležité přinést kompletní zboží (např. celou sadu příborů, vysavač i s doplňky, celé balení jogurtů atd.) pro případ, že ji budeme řešit vrácením hotovosti. Pokud je zboží nekompletní, není toto řešení možné.

Mohu uplatnit reklamaci v jiném centru, než kde jsem zboží koupil?

Reklamaci můžete uplatnit v kterémkoliv velkoobchodním středisku MAKRO na území ČR. V případě, že je u výrobku záruční list s uvedenými autorizovanými servisy, doporučujeme se obrátit přímo na ně. Reklamace bude řešena bez prostředníka a je proto rychleji vyřízena.

Co mám dělat, když je na faktuře chybně účtováno?

Nesprávnou fakturu co nejdříve reklamujte na reklamačním oddělení. Fakturu je zároveň možné reklamovat prostřednictvím e-mailu či zaslat poštou do velkoobchodního střediska, kde byl nákup uskutečněn. Pokud jsme se zmýlili, po ověření vám hotovost samozřejmě s omluvou vrátíme.

Vystavíte mi opis faktury?

Pokud jde o fakturu starou méně než jeden měsíc, vystaví vám její opis zdarma (do 31. 5. 2017 za manipulační poplatek 50 Kč) recepce toho velkoobchodního střediska, ve kterém byla faktura původně vydána. V případě starší faktury kontaktujte pracovnice Zákaznické recepce a domluvte se s nimi na dalším postupu. Není ale možné vystavit opis zjednodušeného daňového dokladu.

Leták s aktuální nabídkou

Proč mi leták nechodí?

Nabídkový leták zasíláme vždy jednomu z držitelů zákaznické karty. Nejčastějším důvodem, proč zákazník leták nedostane, je neúplná či chybná adresa (leták se k nám vrací jako nedoručitelný) či neaktivita zákazníka (tj. zákazník neprovede nákup v určitém časovém intervalu). Pro zjištění konkrétního důvodu kontaktujte informační linku společnosti MAKRO 281 083 083.

Proč dostává nabídkový leták jen jeden držitel karty?

Snažíme se vám nabízet nejlepší zboží za nejnižší ceny. Letáky zasíláme pouze jednomu z držitelů zákaznické karty. Navíc aktuální leták je k dispozici na webových stránkách v sekci Aktuální letáky, kde si lze aktuální verzi nabídkových letáků prohlédnout on-line nebo stáhnout ve formátu PDF. Zákazníci se také mohou přihlásit k odběru aktuálních novinek v našem E-mailovém zpravodaji.

Přestal mi chodit tištěný leták, dle informace Zákaznické recepce / infolinky je to z důvodu nízké nákupní aktivity, jak jej mohu opět získat?

Jelikož se snažíme minimalizovat negativní dopad na životní prostředí, omezujeme distribuci tištěných letáků a to na základě nákupních aktivit zákazníků. Všichni naši zákazníci si ale mohou aktuálně platné letáky prohlédnout nebo stáhnout v sekci Aktuální letáky. K odběru novinek se můžete přihlásit zde.

Nepřestane mi chodit leták, když změním adresu?

Pokud se změnilo sídlo registrovaného zákazníka nebo místo jeho podnikání, nahlaste novou adresu a s tím související změnu DIČ pracovníkům zákaznické recepce. Je to důležité především proto, aby byly na fakturách vydávaných prodejnou MAKRO správné údaje registrovaného zákazníka. Přejete-li si pouze změnit korespondenční adresu pro pravidelné zasílání naší aktuální nabídky, stačí ji spolu s číslem vaší zákaznické karty telefonicky nahlásit na informační lince.


Zboží

Je možné zakoupené zboží vrátit?

Do 30 dnů od data nákupu je možné vrátit bezvadné nepotravinářské zboží, které nevykazuje známky použití a je schopno dalšího prodeje. Zboží musí být čisté, v původním neporušeném obalu, kompletní s originální fakturou a nepotvrzeným záručním listem. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Zákaznickou recepci / reklamační oddělení.

Zboží, které nelze vrátit:
 • potraviny, kosmetika a další produkty, kde by mohlo dojít k ovlivnění obsahu původního balení
 • specifické výrobky osobní a ústní hygieny
 • specifické výrobky vyjmuté z originálního obalu z důvodu ochrany autorských práv
 • cigarety a tabákové výrobky
 • alkoholické nápoje

Výjimka, kdy je možné vrátit výrobky z drogerie do 90 dní:

zboží nepotravinářského charakteru, u kterého nelze změnit obsah, např.:

 • plastové nádobí, toaletní papír, dětské pleny, dámská hygiena, papírový kapesníky, apod.)
 • deodoranty a osvěžovače vzduchu (spreje a vůně do bytů a WC)
 • zubní hygiena (zubní kartáčky, zubní nitě)
 • holící potřeby (žiletky)
Pozn.: Zboží musí být v originální ochranné fólii a nikterak poškozeno.

Mohu si zboží zamluvit?

Ano, v případě nákupu většího počtu kusů jednoho produktu. Informaci uvítáme 24 hodin předem, a to osobně prostřednictvím Pultu služeb partnerům nebo telefonicky či e-mailem na vybrané prodejně. Zboží tak budeme schopni zajistit v dostatečném množství.

Zajišťujete odvoz zboží?

Ano, zajišťujeme. Pro veškeré zboží, které u nás zakoupíte, můžete využít službu Doprava zboží. Více informací získáte na stáncích Mservis umístěných ve všech prodejnách MAKRO a zde. A především zákazníci ze segmentu HoReCa si mohou v rámci služby MAKRO Distribuce pravidelně objednávat dovoz potravinářského zboží z prodejen na určenou adresu.

Specifika provozu center MAKRO

Proč s sebou do MAKRO nemohu vzít dítě mladší 12 let?

Jde především o bezpečnost dětí. Prodejny MAKRO se vyznačují vysokou obrátkovostí velkého množství zboží, které se prodává ve velkých objemech - po kartonech, přepravkách a paletách. Zboží přijímáme od dodavatelů nejen v noci, ale i po celou dobu prodeje a okamžitě ho rozvážíme vysokozdvižnými vozíky do jednotlivých oddělení, kde jej zakládáme do prodejních regálů nebo celé palety skladujeme ve vyšších patrech regálů. Řidiči vysokozdvižných vozíků mají omezený výhled, což představuje především v případě rychlého pohybu malých dětí vysoké nebezpečí úrazu.
 
Proč v MAKRO jezdí vysokozdvižné vozíky?

Cash & Carry je speciální samoobslužná forma velkoobchodního prodeje, která byla vyvinuta speciálně pro podnikatele. Od klasického velkoobchodu se odlišuje širokým sortimentem – vše pod jednou střechou – a dlouhou otevírací dobou. Tento systém vyhovuje především těm podnikatelům, kteří nemají velké skladovací prostory a podnikají v oblasti, kde je těžké odhadnout poptávku na delší dobu dopředu. Cash & Carry jim umožňuje jejich nabídku velmi rychle přizpůsobovat poptávce. Díky možnosti každodenního doplňování sortimentu také nemusí vázat velké objemy financí ve skladových zásobách.

Je potřeba při vstupu předkládat identifikační doklad?

Pro větší pohodlí našich zákazníků a urychlení nákupu jsme ve všech prodejnách MAKRO nově nainstalovali vstupní turnikety se čtečkou karet pro automatický vstup. V MAKRO nakupují výlučně držitelé zákaznických karet, proto je i nadále možná namátková kontrola oprávněné osoby nahlédnutím do identifikačního dokladu. Pro tento účel lze použít jakýkoli průkaz či legitimaci se jménem a fotografií příslušné osoby. Zákaznická karta je nepřenosná, proto může být držitel karty při vstupu do centra požádán o předložení ID dokladu kvůli doložení oprávněnosti držení zákaznické karty. Pracovníci recepce nahlédnutím do identifikačního dokladu (jméno a fotografie) ověří, že do prodejny vstupuje držitel karty.

Může se v MAKRO platit kreditními kartami?

V MAKRO akceptujeme všechny běžné druhy platebních karet. Navíc lze využít i bankomatů umístěných u vstupu. Akceptovány jsou i platby v EUR.

Proč mě kontroluje výstupní kontrola za pokladnami?

Pracovníci MAKRO v prostoru za pokladnami nebo bezprostředně u východu namátkově ověřují shodu mezi fakturovanými a odebíranými položkami. Právě v tomto prostoru mezi pokladnami a výstupní kontrolou máte možnost si zboží zkontrolovat a jakékoli případné nedostatky ohlásit, tak aby je bylo možno ihned odstranit.

Minimální obratový limit

Proč jste zavedli minimální obratový limit a proč jste zvolili zrovna částku 2.000 Kč bez DPH?

Naším cílem je poskytovat své služby registrovaným zákazníkům – podnikatelským subjektům, kteří je využijí především k uspokojení svých podnikatelských potřeb. Částku pro minimální obratový limit jsme volili s ohledem průměrné útraty našich zákazníků. Aktuální sledované období je vždy jeden kalendářní rok.

Započítává se do obratů i nákup pohonných hmot?

Ne, do obratů zahrnujeme pouze váš obrat uskutečněný na prodejně MAKRO, nikoli na čerpací stanici.

Sčítají se nákupy na dvou kartách?

Ano, obraty se započítávají na jednu registraci – pokud tedy mají zákaznické karty stejné zákaznické číslo, nákupy na ně uskutečněné se sčítají.

Započítávají se do obratů i vratné obaly?

Pokud vrátíte vratné obaly, vyplácená částka se z obratu odečítá, stejně tak jako např. v případě uznané reklamace, která je řešena vrácením hotovosti.

Počítají se do obratu i moje nákupy v jiných prodejnách MAKRO?

Ano, všechny vaše nákupy či přesněji obraty z každé prodejny MAKRO na území ČR se započítávají, ne však nákupy v zahraničních pobočkách.

Call Centrum

Nejsnazší cesta k MAKRO kartě

Nechte nám na sebe kontakt a náš operátor s vámi vyřídí vše potřebné. Jsme Vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 - 16:00 hodin.
*
*
Zvolte čas mezi 8:00 - 16:00