Funkční cookies

Funkční cookies zaznamenávají vaše preference a na jejich základě umožňují vyšší komfort při prohlížení stránek.

Příklady Cookies používané na webu MAKRO. 


Cookie name Purpose
UserSettings
Tento soubor cookie je uložen Sitecore a slouží k uložení prodejny zvolené uživatelem v záhlaví stránky.
pageRatingService#*
Soubor je uložen po hodnocení uživatele webových stránek MAKRO. Zajišťuje, že hodnocení může provést uživatel pouze jednou.
PHPSESSID
Používá se k identifikaci aktuální relace a ukládání potřebných informace, např. Zboží, které bylo uloženo do nákupního košíku. Platí pouze pro aktuální relaci a je odstraněno po jejím ukončení, např. Při zavření prohlížeče. Podobně jako v případě souboru JSSessionID.
SSID
Cookie je využita ke sledování dotazů zaslaných uživatelem, umožňuje jednoznačnou identifikaci uživatelů.
SSSC
Umožňuje backend systému  shromažďování informací o kampani aktuálně přiřazené uživateli.
Tento soubor ukládá pět hodnot v oddělených obdobích: jedinečný identifikátor stránky, GUID, počet návštěv, ID uživatele a skupinové ID kampaní.
Formát: <Číslo stránky> <user GUID> <Počet návštěv uživatelů> <ID kampaně> <ID group variant>
Příklad: 2.G5446305512469567967.3.236.37366
ID kampaně lze zkontrolovat v panelu SiteSpect, nebo hodnotu "TestCampaign_ID" v URL. ID skupiny lze také zkontrolovat možnosti v ovládacím panelu SiteSpect kliknutím na kampaně (kampaně)> Variation skupiny (Group varianty)> Edit tlačítko (Edit), nebo na základě číselné hodnoty "VariationGroup_ID" v URL.
SSRT
Cookie s tímto názvem ukládá datum a čas vaší poslední návštěvy. Aktualizuje čas odeslání poslední žádosti. Tu provádí v přesně stanovených intervalech (lze nakonfigurovat), což znamená, že ne každý návštěva jej změní. Tato hodnota určuje, zda uživateli vypršela relace.
SSVP
Cookie ukládá informace používaných funkcí v náhledu a na stavovém řádku funkce ladění.