Ryby a mořské plody

Ryby a mořské plody

Čerstvé ryby a mořské plody v makro

Společnost makro nabízí denně ve svých prodejnách více než 45 druhů čerstvých ryb a mořských plodů. Sortiment je částečně podmíněný sezonou, počasím, aktuální celosvětovou poptávkou a dalšími faktory, ale vždy se snažíme, abychom splnili veškeré požadavky našich zákazníků. 80 % nabídky tvoří mořské ryby, 11 % sladkovodní, 6 % měkkýši a 3 % hlavonožci. Speciální rybí platforma v Čechách má také vivárium pro živé humry.

Proč ryby a mořské plody z makro?

Distribuční centrum čerstvých ryb

Čerstvé ryby z Norska, Francie, Řecka, Itálie, Nizozemska i České republiky se dovážejí průběžně několikrát týdně. Pracovníci kontroly kvality makro kontrolují kvalitu, hmotnost či způsob balení. U našeho partnera, na platformě HOPI probíhá i odborné zpracování. Čerstvé ryby se kuchají, porcují, filetují a součástí platformy je také vivárium pro živé humry.

 Jak se pozná čerstvá ryba

Díky stále důmyslnějšímu systému distribuce se ryby dostávají ke spotřebitelům krátce po výlovu. Absolutní čerstvost je samozřejmě zaručena u živých sladkovodních ryb, mořské ryby se přepravují ve speciálních obalech či bezpečně uskladněné na ledu. Čerstvá ryba se pozná podle čistých, nezakalených očí a výrazného lesku na povrchu. Žábry musí být jasně červené, neměly by být zašedlé, oslizlé ani suché. V případě filetů prozradí kvalitu a čerstvost pevné maso a jednolitá barva.

Zeptejte se našich odborníků

V rybárnách makro vám naši prodejci rádi poradí s výběrem ryb a mořských plodů, doporučí vhodnou kuchyňskou úpravu a poskytnou mnoho dalších informací. Pokud dáváte přednost určitému druhu ryb, můžete požádat obsluhu o aktuální informace o jejich původu a dostupnosti. Naši zkušení odborníci vám také rádi pomohou s úpravou ryb při gastronomických akcích pro vaše zákazníky.

Hygiena a předpisy HACCP v sortimentu čerstvých ryb

Bezchybná kvalita díky bezvadným výrobním podmínkám: Téměř žádná potravina není citlivější než čerstvá ryba. To je důvod, proč téma hygieny zaujímá u společnosti Makro Cash & Carry mimořádně vysokou prioritu. Znalosti nabyté v průběhu let předáváme rádi svým zákazníkům.

Koncept „HACCP“ pojmenovává zákonná ustanovení s cílem zajistit hygienu a bezpečnost potravin: „Hazard Analysis of Critical Points“, popř. „systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů“.

Nekompromisní dodržování předpisů

Od začátku roku 2006 se smí v rámci EU obchodovat s potravinami výhradně v souladu s konceptem HACCP a velké obchodní podniky v potravinářském průmyslu jsou povinny přesně dokumentovat a aktualizovat opatření k dodržování předpisů.

Koncept HACCP představuje systém samostatné kontroly v rámci jednoho podniku: Obchodníci jsou povinni rozpoznat možné zdroje nebezpečí při manipulaci s čerstvými rybami a jinými potravinami. Například nevhodné skladování ryb. Zavazují se přijmout příslušná opatření k zabránění těchto rizik popř. zavést taková protiopatření, aby v žádném případě nevznikla zdravotní rizika pro koncového spotřebitele.

makro informuje: Co je potřeba vědět k dodržování hygieny

Společnost Makro Cash & Carry sestavila podrobný informační materiál na téma HACCP, aby bylo pro zákazníky dodržování předpisů co možná nejjednodušší. K dispozici je také široká škála užitečných produktů pro dodržování hygienických standardů, tak aby např. ryba dorazila k zákazníkovi bez problému také v sushi kvalitě.

Pro transport a další zpracování čerstvých ryb je nepostradatelná trvale nízká teplota maximálně 2 °C. Společnost MAKRO Cash & Carry proto spolupracuje s vybranými logistickými podniky.
Více o HACCP

NEBOJTE SE MRAŽENÝCH RYB

Čerstvé nebo chlazené produkty jsou při výběru potravin bezpochyby nejlepší volbou. Mražení jim však při správném provedení nemusí ublížit, ale prodlouží trvanlivost, která je především u ryb a mořských plodů poměrně krátká.

Ochranná glazura

Glazurování je technologický proces, který má za úkol rybu ochránit před vysušením, mrazovým spálením a také před oxidací tuků. Při glazování se rybí maso zkropí jen tenkou vrstvou vody, která po zmrznutí vytvoří ochranný film. Ten je dobře viditelný pouhým okem jako hladká a lesklá vrstva na povrchu. Její tloušťka není právními předpisy limitována, avšak je-li obsah vody použité ke glazurování nižší než 5 %, pak lze očekávat výbornou kvalitu rybího masa. Dobrá kvalita je zaručena i při obsahu 5 – 10 % glazury. Při použití více než 10 % glazury nebude již kvalita produktu moc dobrá a odrazí se to i na nízké ceně. Při glazurování výrobků se obvykle nepoužívají žádná aditiva, kromě antioxidantů, např. kyseliny askorbové.

Křehčení rybího masa

Aby byla mražená ryba nebo výrobky z ní levnější, využívají někteří výrobci tzv. křehčení masa pomocí vody a aditiv. Jedná se o jiný technologický postup, než v případě glazurování a se zcela jiným kvalitativním výsledkem. Voda se pomocí polyfosfátů, kyseliny citronové, jedlé sody nebo soli přidává „dovnitř“ výrobku, což má za následek pouze zvýšení hmotnosti produktu. Od takového produktu nelze očekávat dobrou kvalitu, jelikož při kuchyňské úpravě může být množství uvolněné vody až polovina z celkové hmotnosti. O přítomnosti přídatných látek, přidané vody nebo o přítomnosti glazury se spotřebitel vždy dozví z údajů na obalu. Veškeré ošetření produktu i přítomnost aditiv se musí na obalu deklarovat.

Jak správně rozmrazit zmrazenou rybu

Pro zachování kvality a chuti je důležité i správné rozmrazení. Ideální je filet pouze omýt studenou vodou, čímž se ryba zbaví glazury, a ihned rybu tepelně zpracovat. Díky tomu nedojde k uvolnění vázané vody, která by společně s chuťovými a výživnými látkami vytekla ven z masa a nám pak na talíři nezbyla blátivá hmota bez chuti a zápachu.
Další inspirace

Inspirujte se
Ryby a mořské plody

Více
Recepty

Objevit