Co jsou biopotraviny?

Bio

Spotřeba biopotravin neustále roste. Přečtěte si, proč jsou biopotraviny žádané a jaké jsou jejich přednosti oproti konvenčně vyráběným potravinám.

 • Jedná se o potraviny vyrobené ze surovin, které pocházejí z ekologického zemědělství. Takové potraviny mají osvědčení o původu, z něhož je patrné, že se jedná o biopotravinu.

 • Rostliny ekologického původu se pěstují bez použití umělých hnojiv, chemických prostředků a pesticidů.

 • V ekologickém zemědělství jsou zvířata chována ve vhodném prostředí ("wellfare"), bez stresu a s dostatkem pohybu a prostoru. Jsou krmena krmivem, do kterého nejsou přidávána antibiotika ani růstové hormony, jako to bývá u konvečně chovaných zvířat.

 • Bioprodukty jsou zpracovávány bez přidávání chemických látek, které vylepšují barvu a chuť (tzv. "éček"); nepoužívají se ani geneticky modifikované organismy nebo produkty ošetřené ionizačním zářením.

Označování biopotravin

 • Přísná legislativa jednoznačně stanoví, jak musí výrobci biopotraviny označovat. Značí se logem BIO s identifikačním kódem kontrolního orgánu, který zaručuje kontrolu cesty potravin od výrobce až ke spotřebiteli.
 • V našich prodejnách můžete najít biopotraviny označené těmito logy:
Bio ČR

ČESKÁ REPUBLIKA

Bio Evropa

EVROPSKÁ UNIE

Bio Německo

NĚMECKO

Bio Austria

RAKOUSKO

Bio Austria

RAKOUSKO

Bio Slovensko

SLOVENSKO

Hlavní přednosti biopotravin

 • Biopotraviny díky způsobu produkce nezatěžují organismus cizorodými látkami, jako jsou geneticky modifikované mikroorganismy, rezidua pesticidů, antibiotik a hormonů.
 • Obsahují více vitaminů a minerálních látek.
 • Výborně chutnají.
 • Ekologičtí zemědělci neznečišťují vzduch, vodu ani půdu.
 • Bioprodukce snižuje naši závislost na neobnovitelných zdrojích.

BIO certifikát: