Dodavatelé

Vybíráme dodavatele splňující vysoký standard kvality

Pro Makro Cash & Carry a naše dodavatele je nejvyšší prioritou poskytovat zákazníkům bezpečné a kvalitní výrobky, proto si vybíráme si spolehlivé dodavatele, kteří vlastní mezinárodní certifikace a kteří jsou pravidelně kontrolováni dle globálně uznávaného schématu GFSI (Global Food Safety Initiative).

Od všech výrobců i prodejců, kteří dodávají výrobky pod naší vlastní značkou, požadujeme certifikace dle jejich zaměření a rozsahu činností: IFS Food Standard, BRC Global Standard, GlobalG.A.P, FSSC 22000 nebo IFS Logistic/IFS Broker, BRC Agents and Brokers a další.
IFS - International Food Standard

IFS Food - International Featured Standard Food

IFS Food je uznávaná mezinárodní potravinářská norma pro zajištění kvality a bezpečnosti potravin, která byla vytvořena německými a francouzskými prodejci pro jednotnou kontrolu. Normu lze použít pro všechny stupně výroby, které navazují na zemědělskou produkci a ve kterých jsou „zpracovávány“ potraviny.
IFS logistic - International Food Standard logistic

IFS Logistic - International Featured Standard Logistic

IFS Logistic je mezinárodní potravinářská norma, která je vytvořena zvláště pro dodavatele poskytující služby v oblasti skladování a přepravy tedy logistických aktivit v oblasti potravin a nepotravinářských výrobků. Smyslem této certifikace je vyplnit mezeru mezi výrobou a obchodem, a získat ucelený přehled o celém dodavatelském řetězci včetně pohybu a skladování zboží.
 BRC - British Retail Consortium Technical Standard and Protocol

BRC – British Retail Consortium Technical Standard and Protocol

Norma BRC zahrnuje požadavky na hygienu a bezpečnost potravin pro podniky zpracovávající potraviny, kterou vytvořili britští maloobchodníci za účelem sjednocení požadavků na kvalitu, bezpečnost a provoz.
GlobalGAP – Good Agricultural Practice

GlobalG.A.P. – Good Agricultural Practice

GLOBALG.A.P. je obecně uznávaný certifikační standard pro zemědělské postupy v oblasti ovoce a zeleniny, chovu hospodářských zvířat nebo akvakulturního farmaření.

makro Standard

Metro Assessment Solution (MAS) je používaný nástroj k hodnocení dodavatelů včetně produktů a služeb, kteří ještě nejsou certifikovány podle zavedeného standardu (Food, BRC Logistics, nebo jiného uznávané mezinárodního standardy). Tento standard je určen pro všechny typy dodavatelů (potravin, kosmetiky, detergentů i spotřebního zboží) společnosti makro ČR, kteří nemají mezinárodní certifikaci. Je to dočasné řešení pro dodavatele před absolvováním požadované certifikace dle konkrétní prováděné činnosti. Audit zahrnuje posouzení kvality, bezpečnosti a dodržování legislativních parametrů. Standard je založen na principech výše uvedených mezinárodních certifikací a zahrnuje minimální požadavky na dodavatele velkoobchodu makro a zároveň podporuje proces neustálého zlepšování v rámci skupiny METRO. Je strukturován dle kategorií:

 • Prvovýroba čerstvých potravin – ultrafresh (ovoce/zelenina, maso, ryby)
 • Výroba ostatních potravin
 • Výrobky pro domácnost a osobní péči
 • Produkce nepotravinářských výrobků
 • Přeprodej výrobků – broker

Všichni dodavatelé spolupracující na vývoji výrobků pod vlastní značkou makro/Metro:

 • splňují předem definované konkrétní kvalitativní parametry výrobku (mikrobiologické, chemické, fyzikální a senzorické),
 • mají detailně popsanou produktovou specifikaci ke každému výrobku,
 • předkládají vzorky ke kvalitativnímu posouzení po dokončení vývoje.

Výrobky našich ověřených dodavatelů:

 • jsou pravidelně každý rok testovány v nezávislé akreditované laboratoři na parametry uvedené ve specifikacích nebo dle daných legislativních parametrů,
 • jsou balené a značené přímo u dodavatelů, což znemožňuje falšování původu a značení,
 • jsou detailně a výrazně značeny, aby byl zákazník vždy dobře informován o složení a vlastnostech produktu.

Detailní specifikace jakostních parametrů u výrobků pod vlastní značkou:

 • makro si vždy předem definuje parametry kvality výrobku – mikrobiologické, chemické, fyzikální a senzorické,
 • ke každému výrobku pod vlastní značkou je uvedena detailní specifikace přímo od dodavatele,
 • každý výrobek je pravidelně testován v nezávislé akreditované laboratoři na parametry uvedené ve specifikacích,
 • všechny výrobky jsou balené a značené přímo u dodavatele, což znemožňuje falšování původu a značení,
 • výrobky jsou detailně a výrazně značeny, aby byl zákazník vždy dobře informován o složení a vlastnostech produktu.

Detailní specifikace jakostních parametrů u výrobků pod vlastní značkou

 • makro si vždy předem definuje parametry kvality výrobku – mikrobiologické, chemické, fyzikální a senzorické.
 • Ke každému výrobku pod vlastní značkou je popsána detailní specifikace přímo od dodavatele.
 • každý výrobek je pravidelně testován v nezávislé akreditované laboratoři na parametry uvedené ve specifikacích,
 • všechny výrobky jsou balené a značené přímo u dodavatele, což znemožňuje falšování původu a značení,
 • výrobky jsou detailně a výrazně značeny, aby byl zákazník vždy dobře informován o složení a vlastnostech produktu.