HACCP

HACCP

O historii HACCP

Cílem zavedení systému HACCP je zajistit nezávadnost potravin a minimalizovat zdravotní nebezpečí.

Systém HACCP je v podstatě návod či metoda, jak zabezpečit zdravotní nezávadnost potravin. Podstatou úspěšnosti systému je informování a zapojení všech zaměstnanců.

Při zavedení systému HACCP se stanoví nebezpečí, jeho četnost, výskyt a závažnost. Na základě těchto informací se zavedou preventivní opatření k zajištění zdravotně nezávadných a chutných potravin pro vaše zákazníky.

Základní povinnosti:

 • Vypracovat příslušnou dokumentaci, která se skládá z popisné a záznamové části.
 • Popisná část musí obsahovat pracovní postupy, analýzu nebezpečí a stanovení kritických bodů.
 • Záznamová část musí obsahovat formuláře, do nichž se zapisují naměřené hodnoty v kritických bodech.
 • Je nutné dodržovat pokyny stanovené v popisné části a archivovat záznamovou část minimálně po dobu jednoho roku.

Pokud jste například provozovatelem restaurace, budete muset:

 • Popsat výrobní postup přípravy pokrmů od nákupu surovin až po výdej hotového pokrmu.
 • V každém kroku výrobního postupu určit, zda tu existuje nebezpečí zdravotní závadnosti potravin. Druhy nebezpečí mohou být biologické (mikrobiologická kontaminace), fyzikální (úlomky skla), chemické (zbytky čisticích prostředků).
 • Pokud v daném kroku existuje nebezpečí, musíte stanovit jeho četnost a závažnost.
 • Následně je třeba určit opatření potřebná k minimalizaci nebo odstranění existujících nebezpečí (např. dodržování chladicího řetězce).
 • Kroky, u nichž existuje nebezpečí zdravotní závadnosti potravin, stanovit jako kritické body a zavést u nich stálé sledování.
 • V kritických bodech dále určit nápravná opatření (co je potřeba udělat, aby se následky vzniklé z nebezpečí minimalizovaly nebo odstranily) a preventivní opatření (docílit toho, aby se vzniklé nebezpečí už nemohlo opakovat).
 • Zavést kontrolní systém, při kterém si ověříte, že učiněné nápravná opatření byla provedena včas a v souladu se systémem HACCP.
 • Pro kritické body stanovit ověřovací postupy, při kterých se prokáže, že systém byl zaveden funkčně.

Nová aplikace eHACCP

eHACCP obrázky

Připravili jsme pro Vás zbrusu novou aplikaci eHACCP. Podívejte se, co všechno vám nabízí:

 • Získáte HACCP certifikát zcela ZDARMA
 • Vytvoříte si sanitační plán zcela ZDARMA
 • Získáte sanitační příručku zcela ZDARMA
 • O systému HACCP se dozvíte vše, co potřebujete vědět
Spustit aplikaci
Card
Staňte se zákazníkem

Pokud máte firmu nebo jste OSVČ, staňte se naším zákazníkem během pár minut.

Zaregistrujte se
location
Kde jsme

Najděte svoji nejbližší makro prodejnu.

Navštivte nás
dialogcheck
Akční nabídka

Prohlédněte si aktuální nabídku.

Do nabídky
App
Aplikace Moje makro

Stáhněte si aplikaci moje makro pro partnery

Zjistit více