Poptávka po (čerstvých) rybách neustále stoupá, mnohé populace ryb se i přes udržitelný rybolov téměř nebo vůbec nezotavují. Abychom mohli informovat odpovědné spotřebitele a trvale chránit populace ryb, musejí být všechny výrobky z volně žijících ryb opatřeny v rybím sortimentu MAKRO Cash & Carry označením rybolovné oblasti - tak bude snadné odpovědět na otázku: „Odkud vlastně moje ryba pochází?“


Oblasti a podoblasti lovu

FAO (Food and Agriculture Organization) - Organizace pro potraviny a zemědělství při OSN , která se zabývá podporou a rozvojem regulovaného a ekologicky šetrného způsobu rybolovu a akvakultury, čímž přispívá ke zlepšení situace v chudých a rozvojových zemích a zajišťuje ochranu životního prostředí vodních ekosystémů a jejich biologickou rozmanitost.

Organizace pro výživu a zemědělství FAO rozlišuje 19 různých rybolovných oblastí, které jsou opatřeny mezinárodně platným názvem a číslem. Protože v každé rybolovné oblasti existuje více populací stejného druhu ryb, které se vyvíjejí odlišně v závislosti na kvalitě vody, teplotě a proudění, rozdělují se tyto oblasti na dílčí podoblasti. Severní moře nese například FAO označení rybolovné oblasti 27 a podoblasti IV.

Zákazníci MAKRO Cash & Carry najdou na balení výrobků z čerstvých ryb údaje o rybolovné oblasti (a příp. podoblasti) - toto označení je předepsané zákonem pro celou Evropu. Pomocí uvedeného kódu se můžete informovat o příslušné rybolovné oblasti, tamějších populacích ryb a prognózách pro vývoj místních hejn.

Zda a jak rychle se jednotlivá hejna zotaví, závisí vedle rybolovné oblasti také na druhu rybolovu provozovaného v daném regionu: Společnost MAKRO Cash & Carry dbá při výběru svých dodavatelů stále více na téma udržitelnost v rybolovu.


Oblasti a podoblasti lovu

Odkud dovážíme ryby

Rodný list ryby

Lovná zařízení a metody chovu

Přinášíme Vám informace o způsobech lovu a chovu mořských i sladkovodních ryb a mořských plodů. Tyto údaje Vám mohou pomoci při výběru konkrétní ryby či plodů moře. Typ lovného zařízení naleznete vždy také na příslušné etiketě výrobku.


Volně lovené etikety

W = Wild catch (volně lovené)

 1. Háčky a šňůry
 2. Sítě
 3. Sítě – nevody
 4. Vlečné sítě – otevřené
 5. Vlečné vznášející se sítě (pelagické)
 6. Vlečné sítě (dno)
 7. Do pastí

Framované etikety

F = Farming (farmované)

 1. Otevřená akvakultura – pasivní krmení
 2. Extenzivní sladkovodní akvakultura
 3. Intenzivní sladkovodní akvakultura
 4. Mořská akvakultura v klecích
 5. Farmování korýšů, měkkýšů


Přehled lovných metod

Přehled lovných metod

Čerstvé ryby a mořské plody v akci

Sortiment ryb, dostupnost a cena