Informace o zpracovávání osobních údajů na Webu

1. Obecné informace

a) Úvod


Děkujeme vám za váš zájem o naše webové stránky a naše online služby. Údaje jsou základem toho, abychom poskytovali vynikající službu. Naší nejdůležitější hodnotou je však důvěra našich zákazníků. Ochrana zákaznických údajů a jejich užívání pouze způsobem, který od nás naši zákazníci očekávají, je naší nejvyšší prioritou. Následující prohlášení o ochraně údajů jsou tudíž určena k tomu, aby vás informovala o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech týkajících se tohoto zpracování podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalších právních předpisů o ochraně údajů.


b) Správce
My, společnost makro Cash & Carry ČR s.r.o. se sídlem Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, IČO: 26450691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83051 jsme správcem podle GDPR a tudíž odpovídáme za zpracování údajů vysvětlené níže.

c) Pověřenec pro ochranu údajů
Na našeho pověřence pro ochranu údajů se můžete kdykoli obrátit s použitím následujících kontaktních údajů:

makro Cash & Carry ČR s.r.o., Pověřenec GDPR, Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, poverenec@makro.cz.


2. Zpracování vašich osobních údajů při vašem užívání našich webových stránek


Vaše návštěva našich webových stránek a užívání našich online služeb bude zaprotokolováno. Zaznamenávají se údaje jako anonymizovaná IP adresa aktuálně užívaná vaším koncovým zařízením (například vaším počítačem nebo vaším mobilním telefonem), datum a čas, typ prohlížeče a operační systém vašeho koncového zařízení a prohlédnuté stránky. Tyto údaje se shromažďují pro účely bezpečnosti údajů a k optimalizaci a zlepšování našich online služeb. Toto zpracování právně vychází z čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Je v našem oprávněném zájmu, abychom naše webové stránky chránili a naše služby zlepšovali. Jakékoli jiné zpracování údajů, s výjimkou případů, kdy je to pro statistické účely v anonymní podobě, je prováděno pouze v rámci této Informace o zpracovávání osobních údajů. Mimo to jsou osobní údaje uchovávány pouze tehdy, pokud nám je poskytnete z vlastní vůle, např. v rámci registrace, průzkumu, online žádosti nebo k plnění smlouvy. Učinili jsme příslušná technická opatření k zajištění toho, že údaje jsou během procesu přihlašování pro účely registrace nebo jiných služeb šifrované, tj. chráněny před neoprávněným přístupem. Další informace, zejména o technologiích, které používáme, lze nalézt níže.

a) Registrace k odběru newsletteru

Přejete-li si to, můžete se k odběru našeho newsletteru přihlásit na našich webových stránkách (www.makro.cz/newsletter) tím, že vyplníte registrační formulář tam uvedený. V případě, že vyplníte registrační formulář a předložíte nám své osobní údaje nebo jste udělili souhlas k odběru našeho newsletteru při registraci jakožto zákazník, budete od nás dostávat e-mail na emailovou adresu, kterou jste nám sdělili. K dokončení registrace k odběru newsletteru musíte kliknout na odkaz „dokončit registraci“ v takovém e-mailu. Osobní údaje, které jsou shromážděny v registračním formuláři, budou zpracovávány pouze za účelem zasílání newsletterů na vaši emailovou adresu, a to pouze tehdy, pokud jste k tomuto zpracování údajů udělili svůj souhlas. Toto zpracování právně vychází z čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR. K zasílání newsletterů používáme externího smluvního partnera, který nám tuto službu poskytuje prostřednictvím svých systémů a aplikací. V případě, že newsletter otevřete, používá se při jeho otevření takzvaný sledovací pixel. Tím dochází k ukládání následujících údajů: emailová adresa, identifikátor newsletteru, datum a čas otevření. Odkazy v našich newsletterech obsahují sledovací informace, které nám umožňují určovat, které odkazy pro vás byly obzvláště zajímavé, pokud jste na ně klikli. Následující údaje jsou uchovávány prostřednictvím sledovacího odkazu: emailová adresa, identifikátor newsletteru, odkaz, datum a čas. Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze do té doby, než odběr newsletteru odhlásíte tím, že kliknete na odkaz „odhlásit odběr“, který je uvedený na konci každého newsletteru, který od nás obdržíte. V případě, že odhlásíte odběr, vaše osobní údaje budou bez zbytečného prodlení vymazány.

b) Kontaktní formulář

Kontaktní formulář na našich webových stránkách (https://www.makro.cz/kontaktujte-nas) můžete použít k tomu, abyste nás kontaktovali s jakoukoli žádostí. Osobní údaje, které jste do kontaktního formuláře zadali, budou zpracovávány pouze za účelem toho, abychom odpověděli na vaši žádost, a pouze tehdy, pokud jste udělili svůj souhlas ke zpracování údajů. Toto zpracování právně vychází z čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR.


c) Cookies a sledování

K tomu, aby byla vaše návštěva našich webových stránek zajímavější, a aby se umožnilo využití určitých funkcí, používáme na různých stránkách takzvané „cookies“.

Jde o malé textové soubory, které jsou uchovávány na vašem koncovém zařízení. Některá z cookies, která používáme, jsou vymazána po skončení užívání prohlížeče, tj. po zavření vašeho prohlížeče (takzvané krátkodobé cookies). Jiné cookies na vašem koncovém zařízení zůstávají a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem váš prohlížeč při vaší příští návštěvě rozpoznat (dlouhodobé cookies). Svůj prohlížeč můžete nastavit takovým způsobem, abyste byli o uložení cookies informováni jednotlivě a o jejich přijetí rozhodovali individuálně nebo přijímání cookies v určitých případech nebo obecně vyloučili. Pro více inforamcí vyhledejte v nápovědě vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se cookies:
Firefox
Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Safari

V následujícím budeme řešit konkrétní cookies.
Rozlišujeme mezi nezbytnými, preferenčními, analytickými a marketingovými cookies. Nezbytné (důležité) a preferenční cookies jsou vyžadovány k řádnému fungování našich webových stránek. Odmítnutí preferenčních cookies změní váš uživatelský zážitek při prohlížení našich internetových stránek a určité služby na našich webových stránkách tudíž nebudou použitelné.

Analytické a marketingové cookies jsou popsány níže. Za podmínek uvedených na našich webových stránkách www.makro.cz udělujete souhlas ke zpracovávání údajů prostřednictvím těchto cookies. Toto zpracování vychází právně z čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR.

1) Adobe Analytics


Využíváme Adobe Analytics, službu společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika; „Adobe“). Tato služba využívá „cookies“, které jsou ukládány na vašem koncovém zařízení a které umožňují analýzu vašeho užívání webových stránek. Informace, které vytváří cookie o vašem užívání daných webových stránek a vaší vybrané velkoobchodní prodejny se přenáší do serverů Adobe v Irsku, kde jsou vždy okamžitě anonymizovány a poté přenášeny v anonymní podobě do serverů v USA k dalšímu zpracování a tam jsou uchovávány. Uchovávání údajů o uživatelích a událostech je nastaveno na 37 měsíců. Adobe tyto informace využívá k vyhodnocování vašeho užívání webových stránek, k vypracovávání zpráv o činnosti na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a k poskytování jiných služeb týkajících se užívání webových stránek a Internetu. V případech, kdy to vyžadují právní předpisy, nebo v případech, kdy jsou takové informace zpracovávány za společnost Adobe, mohou takové informace být předávány třetím subjektům. Používání cookies můžete odmítnout tím, že na svém prohlížeči zvolíte příslušná nastavení, avšak mějte prosím na paměti, že v případě, že tak učiníte, tak se může stát, že nebudete moci využívat plné funkčnosti těchto webových stránek. Shromažďování údajů ze strany společnosti Adobe lze s účinkem do budoucna kdykoli vyloučit. O tomto zrušení můžete zjistit více na http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

2) Google Analytics


Používáme také Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics také používá cookies. Informace vytvářené těmito cookies o vašem užívání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny do serveru společnosti Google v USA a tam jsou uchovávány. Vaše IP adresa je vždy okamžitě anonymizována, a to v nejranější možné fázi sběrné sítě. Za provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocování vašeho užívání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování jiných služeb týkajících se užívání webových stránek a Internetu provozovateli webových stránek. Uchovávání údajů o uživatelích a událostech je nastaveno na 50 měsíců. Můžete také zabránit společnosti Google v tom, aby shromažďovala údaje vytvářené těmito cookies týkající se vašeho užívání webových stránek i v tom, aby společnost Google tyto údaje zpracovávala, a to tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Více informací o zpracovávání dat ve službě Google Analytics se dozvíte pod tímto odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

3) Google Ads

Jakožto zákazník Googole Ads (dříve AdWords) využíváme Google Conversion Tracking. Jde o službu společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Ads se používá k zobrazování stránek z www.makro.cz na Google v sekci reklamního prostoru. V případě, že naše webové stránky navštívíte prostřednictvím reklamy Google, Google Ads nastaví ve vašem koncovém zařízení konverzní cookie („conversion cookie“). Toto cookie pozbývá po 30 dnech platnosti. Nepoužívá se k osobní identifikaci. V případě, že v okamžiku, kdy navštívíte určité stránky, nepozbylo toto cookie dosud platnosti, my a Google vidíme, že někdo na reklamu klikl a byl přeposlán na naši stránku. Každý zákazník AdWords dostává jiné cookie. Cookies tedy nelze přes webové stránky zákazníků Google Ads sledovat. Informace shromážděné konverzním cookie se používají k vytváření statistiky konverze pro zákazníky Google Ads, kteří si sledování konverze zvolili. Zákazníci Google Ads vidí celkový počet uživatelů, kteří na jejich reklamu klikli a byli přesměrováni na stránku s pixelem pro sledování konverze.

Neobdržíte však žádné informace, které by mohly osobně identifikovat uživatele. Nepřejete-li si se procesu sledování zúčastnit, můžete rovněž odmítnout vložení cookie, které se k tomu vyžaduje – například použitím nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické vkládání cookies. Cookies pro sledování konverze
můžete rovněž deaktivovat tím, že svůj prohlížeč nastavíte tak, aby blokoval cookies z domény „googleadservices.com“.

Naše webové stránky také využívají technologie pro remarketing prostřednictvím globální značky webu, fragmentů události nebo značky pro remarketing. Více informací o tom, jak Google využívá remarketingová data se můžete dočíst na: Jak Google využívá remarketingová data.

4) Sklik


Pro on-line inzerci dále využíváme reklamní službu Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5. Služeb reklamního systému Sklik využíváme na základě Smluvních podmínek pro inzerenty (https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/). Používáme k tomu konverzní kód, více na https://napoveda.sklik.cz/mereni-uspesnosti/konverze/. Naše webové stránky také využívají technologie retargetingu od služby Sklik. Ta nám umožňuje ukázat uživatelům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Cílenou reklamu společnosti Seznam je možné vypnout na http://www.imedia.cz/.

5) AdForm

Využíváme službu AdForm, provozovanou společností se sídlem Adform A/S, Wildersgade 10B, 1. sal. 1408 Copenhagen, Denmark, která používá cookies pro personalizaci reklamních sdělení. Více informací o GDPR aktualizaci služby AdForm naleznete na: https://site.adform.com/privacy-center/gdpr-product-updates/.

6) Facebook

V rámci naší internetové prezentace využíváme službu „Facebook Pixel“ od společnosti Meta Platforms Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, (dále jen “Facebook”), (fr: Facebook Cookie for Opt-Out identification). Jedná se o soubor cookie a za jeho pomoci můžeme sledovat jednání uživatelů, kteří viděli nebo klikli na reklamní poutač společnosti Facebook. Můžeme tak pro statistické účely a reklamní průzkum určit účinnost Facebookových reklamních poutačů. Takto získané údaje jsou pro nás anonymní, neposkytují tudíž žádné závěry ohledně identity uživatele. Nicméně jsou tyto údaje ukládány a zpracovávány společností Facebook, a propojení s příslušným uživatelským profilem je tudíž možné a společnost Facebook může tyto údaje využívat pro vlastní reklamní účely, a to v souladu se zásadami společnosti Facebook o používání osobních údajů (https://www.facebook.com/about/privacy/). Zobrazováníreklam na Facebooku nebo mimo Facebook můžete společnosti Facebook jakož i jejím partnerům umožnit. Dále může dojít za tímto účelem k uložení souboru cookie na Vašem počítači.

7) Hotjar


Mezi další služby, které používáme k optimalizaci našich webových stránek a kvantitativní výzkum patří služba Hotjar, provozovanou společností Hotjar Limited LLC registrovanou podle zákonů Malty s číslem společnosti C 65490, se sídlem na Level 2, St Julian's Business Center, 3, Ulice Elia Zammit, St Julian's STJ 1000, Malta. V případě potřeby můžete službu na svém zařízení vypnout vypnout na https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

d) Odkazy na poskytovatele sociálních médií / sociální pluginy

Naše webové stránky používají sociální pluginy následujících sociálních sítí (dále označované jako „sociální sítě“):

Facebook (provozovatel: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

Jste-li již na sociální síti při návštěvě našich webových stránek přihlášení, provozovatel této sociální sítě může být schopen přidělit danou návštěvu k vašemu osobnímu účtu, jakmile aktivujete sociální pluginy. Při používání funkcí sociálního pluginu (např. tlačítko „To se mi líbí“ nebo uvedení komentář jsou informace o tom přenášeny přímo z vašeho prohlížeče odpovídající sociální síti a tam jsou uchovávány. Totéž platí při vyvolání webové stránky provozovatele sociálních médií kliknutím na odpovídající tlačítko s ikonou.


Naše internetové stránky také obsahují jednoduché odkazy na Facebook,. V tomto případě dochází k přenosu údajů uvedeným provozovatelům sociálních médií pouze tehdy, když se klikne na odpovídající tlačítko s ikonou (např. „f“ pro Facebook). Pokud na takové tlačítko s ikonou kliknete, otevře se ve vyskakovacím oknu stránka odpovídajícího provozovatele sociálních médií. Tam můžete zveřejnit informace o našich produktech podle předpisů daného provozovatele sociálních médií.


e) Příjemci údajů

Jsme součástí skupiny METRO Group, která má činnosti na mezinárodní úrovni. K dosahování účelů uvedených v bodech 2.a) a b) výše používáme poskytovatele

služeb, tj. zpracovatele údajů podle čl. 28 GDPR, například naše poskytovatele služeb pro cloud hosting, platformové služby a údržbu, k zasílání e-mailů a SMS, pro zákaznický servis a pro kontakt prostřednictvím telefonu nebo pro individualizovanou reklamu. Jde o externí poskytovatele služeb i o poskytovatele služeb v rámci skupiny METRO Group, jako jsou například střediska sdílených služeb skupiny METRO Group, která se nacházejí v zemích v Evropské unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EEA) i mimo ně (tj. mezinárodní datové středisko skupiny METRO Group, které je provozováno společností METRO Systems GmbH). Zajišťujeme, tj. smluvními ustanoveními, že tito poskytovatelé služeb zpracovávají osobní údaje v souladu s evropskými právními předpisy o ochraně údajů, abychom zaručili vysokou úroveň ochrany údajů, a to i tehdy, jsou-li osobní údaje předávány do země, ve které je obvyklá jiná úroveň ochrany údajů a pro kterou neexistuje žádné rozhodnutí o přiměřenosti Komise EU. Jiný přenos osobních údajů jiným příjemcům se neprovádí, s výjimkou případů, kdy jsme povinni tak činit ze zákona. Pro více informací o příslušných ochranných opatřeních pro mezinárodní přenos údajů nebo jejich kopii se prosím obraťte na naši společnost prostřednictvím emailu na: info@makro.cz.

f) Povinné/dobrovolné poskytnutí údajů a doba uchovávání

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout a jejich poskytnutí není ani povinné ke splnění zákonného či smluvního požadavku nebo požadavku nezbytného k uzavření smlouvy (s výjimkou případů, kdy využíváte náš Online obchod, v kterémžto případě je poskytnutí údajů uvedených v bodu 2.c) je nezbytné pro plnění smlouvy). Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, nebude to pro vás mít za následek jakékoli důsledky, kromě toho, že nebudete moci využívat našich služeb. Osobní údaje poskytnuté nám prostřednictvím našich webových stránek budou uchovávány pouze do té doby, než bude splněn účel, ke kterému byly zpracovávány. V takovém rozsahu, v jakém je nutné dodržovat doby uchovávání podle platných právních předpisů včetně daňového práva, může doba uchovávání pro určité údaje činit až 10 let. Odchylné doby uchovávání mohou také nastat v důsledku oprávněného zájmu naší společnosti (např. k zajištění bezpečnosti údajů, k zabránění zneužití nebo ke stíhání pachatelů trestné činnosti). Údaje, které musíme uchovávat v důsledku právních, zákonných či smluvních povinností k uchovávání, budou blokovány.


3. Vaše práva

Jako subjekt údajů se můžete kdykoli obrátit na naši společnost s oznámením v jakékoli podobě, a v případě emailové komunikace na naši e-mailovou adresu: info@makro.cz k výkonu vašich práv podle GDPR. Tato práva jsou následující:

• Právo dostat informace o zpracování údajů a kopii zpracovávaných údajů (právo na přístup, čl. 15 GDPR),
• Právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo doplnění údajů neúplných (právo na opravu, čl. 16 GDPR),
• Právo požadovat výmaz osobních údajů a v případě, že osobní údaje byly zveřejněny, informování ostatních správců o žádosti o výmaz (právo na výmaz, čl. 17 GDPR),
• Právo požadovat omezení zpracování údajů (právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR),
• Právo získat osobní údaje týkající se subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a požádat o předání těchto údajů jinému správci (právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR),
• Právo vznést námitku proti zpracování údajů za účelem jeho zastavení (právo vznést námitku, čl. 21 GDPR),
• Právo udělený souhlas kdykoli odvolat za účelem zastavení zpracování údajů, které vychází z vašeho souhlasu. Odvolání se nedotkne zákonnosti zpracování na základě souhlasu před odvoláním (právo odvolat souhlas, čl. 7 GDPR).
• Právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že zpracování údajů považujete za porušení GDPR (právo podat stížnost u dozorového úřadu, čl. 77 GDPR).
Vzhledem k možným změnám právních předpisů či podmínek zpracování naší společností se může stát, že bude zapotřebí provést změnu těchto prohlášení o ochraně údajů. V takovém případě vás budeme o takových změnách informovat, a to formou uveřejnění těchto změn na webových stránkách naší společnosti www.makro.cz v sekci Osobní údaje. V takovém rozsahu, v jakém se změny dotknou zpracování, které vychází z vašeho souhlasu, vás v případech, kdy to bude nutné, požádáme o nový souhlas.