Důležité informace zákazníkům

Nová pravidla ochrany osobních údajů

Ode dne 25. května 2018 se bude ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídit novými pravidly.

Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy. konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

Vedle Nařízení bude nadále platná i novelizovaná česká legislativa týkající se specifických otázek ochrany osobních údajů (například nově připravovaný zákon o zpracování osobních údajů nebo dosud platný zákon c. 480/2004 Sb.,o nekterých službách informační společnosti)neupravených Nařízením. Nařízení bude přímo použitelné v České republice a bude nově stanovovat práva a povinnosti zejména dále uvedených subjektů:

a) fyzických osob (tzv. subjektů. tedy nositelů údajů) – zákazníků, držitelů zákaznických karet apod.

b) správců – společnosti makro či dalších subjektů, které zpracovávají osobní údaje pro konkrétní účely a 

c) zpracovatelů – smluvních partnerů správců, kteří správcům z jejich pověření poskytují určité služby spojené se zpracováním osobních údajů.

Nařízení mimo jiné upravuje také podmínky, za nichž lze provádět tzv. přímý marketing (typicky zasílání nabídek zboží a služeb zákazníkům). Nařízení zachovává možnost zpracovávat osobní údaje zákazníků pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce. To znamená že správce je oprávněn na e-mailové adresy a telefonní čísla zasílat svoji marketingovou komunikaci s nabídkou zboží a služeb, pokud lze důvodně očekávat, že zákazníci věšeli, že ke zpracování jejich osobních údajů může pro tyto účely dojít; jde současně o situaci, kdy zákazníci ke zpracování těchto osobních údajů pro čely marketingu nedali svůj výslovný souhlas. Správce samozřejmě musí při této své činnosti vždy dodržet i další platné právní předpisy týkající se zasílání obchodních sdělení (např. výše zmínění zákon č. 480/2004 ve vztahu kk obchodním sdělením zasílaným elektrickými prostředky).

Naše společnost dosud prováděla zpracovávání vašich osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy a/nebo telefonního čísla za účelem informování a naši produktech, službách či novinkách apod. (dále jen „Osobní údaje pro účely přímého marketingu“) na základě oprávněného zájmu a v souladu s platnou legislativou případně na základě vámi uděleného souhlasu.

Ceníme si důvěry našich zákazníků. a proto vás chceme informovat, že vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu budeme za účelem přímého marketingu i nadále ,tj. i po nabytí účinnosti nařízení, a tedy po 25. květnu 2018, zpracovávat na základě výše uvedeného oprávněného zájmu je snaha o poskytování nabídky zboží a služeb našim zákazníkům v nejvyšší možné kvalitě a zlepšování našeho zákaznického vztahu s vámi.

Ke zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebude docházet v případě, že jste kdykoliv v průběhu zpracovávání vznesli námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely marketingu, nebo v případě, že určitý druh zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu podléhá vašemu souhlasu a vy jste nám tento souhlas neposkytli nebo jste jej kdykoliv v průběhu pracovávání odvolali.

Na ochranu osobních údajů byl společností makro vždy kladen velký důraz. I z toho důvodu se naše společnost důsledně připravila na novou legislativu, včetně revize a přípravy nové zákaznické dokumentace.

Příslušná část nové zákaznické dokumentace a informace týkající se ochrany osobních údajů jsou uloženy v části „Osobní údaje“ na www.makro.cz/osobni-udaje. Zde se mimo jiné dozvíte, jaké osobní údaje zákazníků, v jakém rozsahu a pro jaké účely společnost makro zpracovává a jaká práva, příp. povinnosti vám jako zákazníkům plynou z nového nařízení.

Závěrem nám dovolte vám poděkovat za vaši dosavadní přízeň a spolupráci a pevně věříme, že budete tyto informace o nových pravidlech ochrany osobních údajů považovat za přínosné a že vám pomohou se lépe a snadněji v těchto pravidlech orientovat. V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím našeho pověřence osobních údajů: poverenec@makro.cz nebo na adrese makro Cash & Carry CR s.r.o. / pověřenec GDPR ,Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5.

V Praze dne 10. května 2018 makro Cash & Carry ČR s.r.o. (správce osobních údajů) IČ: 26450691 Jeremiášova 1249/7 15500 Praha 5