Důležité informace zákazníkům

Nová pravidla ochrany osobních údajů

Ode dne 25. května 2018 se bude ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídit novými pravidly.

Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy. konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

Vedle Nařízení bude nadále platná i novelizovaná česká legislativa týkající se specifických otázek ochrany osobních údajů (například nově připravovaný zákon o zpracování osobních údajů nebo dosud platný zákon c. 480/2004 Sb.,o nekterých službách informační společnosti)neupravených Nařízením. Nařízení bude přímo použitelné v České republice a bude nově stanovovat práva a povinnosti zejména dále uvedených subjektů:

a) fyzických osob (tzv. subjektů. tedy nositelů údajů) – zákazníků, držitelů zákaznických karet apod.

b) správců – společnosti makro či dalších subjektů, které zpracovávají osobní údaje pro konkrétní účely a 

c) zpracovatelů – smluvních partnerů správců, kteří správcům z jejich pověření poskytují určité služby spojené se zpracováním osobních údajů.

Nařízení mimo jiné upravuje také podmínky, za nichž lze provádět tzv. přímý marketing (typicky zasílání nabídek zboží a služeb zákazníkům). Nařízení zachovává možnost zpracovávat osobní údaje zákazníků pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce. To znamená že správce je oprávněn na e-mailové adresy a telefonní čísla zasílat svoji marketingovou komunikaci s nabídkou zboží a služeb, pokud lze důvodně očekávat, že zákazníci věšeli, že ke zpracování jejich osobních údajů může pro tyto účely dojít; jde současně o situaci, kdy zákazníci ke zpracování těchto osobních údajů pro čely marketingu nedali svůj výslovný souhlas. Správce samozřejmě musí při této své činnosti vždy dodržet i další platné právní předpisy týkající se zasílání obchodních sdělení (např. výše zmínění zákon č. 480/2004 ve vztahu kk obchodním sdělením zasílaným elektrickými prostředky).

Naše společnost dosud prováděla zpracovávání vašich osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy a/nebo telefonního čísla za účelem informování a naši produktech, službách či novinkách apod. (dále jen „Osobní údaje pro účely přímého marketingu“) na základě oprávněného zájmu a v souladu s platnou legislativou případně na základě vámi uděleného souhlasu.

Ceníme si důvěry našich zákazníků. a proto vás chceme informovat, že vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu budeme za účelem přímého marketingu i nadále ,tj. i po nabytí účinnosti nařízení, a tedy po 25. květnu 2018, zpracovávat na základě výše uvedeného oprávněného zájmu je snaha o poskytování nabídky zboží a služeb našim zákazníkům v nejvyšší možné kvalitě a zlepšování našeho zákaznického vztahu s vámi.

Ke zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebude docházet v případě, že jste kdykoliv v průběhu zpracovávání vznesli námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely marketingu, nebo v případě, že určitý druh zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu podléhá vašemu souhlasu a vy jste nám tento souhlas neposkytli nebo jste jej kdykoliv v průběhu pracovávání odvolali.

Na ochranu osobních údajů byl společností makro vždy kladen velký důraz. I z toho důvodu se naše společnost důsledně připravila na novou legislativu, včetně revize a přípravy nové zákaznické dokumentace.

Příslušná část nové zákaznické dokumentace a informace týkající se ochrany osobních údajů jsou uloženy v části „Osobní údaje“ na www.makro.cz/osobni-udaje. Zde se mimo jiné dozvíte, jaké osobní údaje zákazníků, v jakém rozsahu a pro jaké účely společnost makro zpracovává a jaká práva, příp. povinnosti vám jako zákazníkům plynou z nového nařízení.

Závěrem nám dovolte vám poděkovat za vaši dosavadní přízeň a spolupráci a pevně věříme, že budete tyto informace o nových pravidlech ochrany osobních údajů považovat za přínosné a že vám pomohou se lépe a snadněji v těchto pravidlech orientovat. V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím našeho pověřence osobních údajů: poverenec@makro.cz nebo na adrese makro Cash & Carry CR s.r.o. / pověřenec GDPR ,Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5.

V Praze dne 10. května 2018 makro Cash & Carry ČR s.r.o. (správce osobních údajů) IČ: 26450691 Jeremiášova 1249/7 15500 Praha 5

Card
Staňte se zákazníkem

Pokud máte firmu nebo jste OSVČ, staňte se naším zákazníkem během pár minut.

Zaregistrujte se
location
Kde jsme

Najděte svoji nejbližší makro prodejnu.

Navštivte nás
dialogcheck
Akční nabídka

Prohlédněte si aktuální nabídku.

Do nabídky
App
Aplikace Moje makro

Stáhněte si aplikaci moje makro pro partnery

Zjistit více