Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zákaznických průzkumů a analýz 

Souhlasím s tím, aby společnost makro Cash & Carry ČR s.r.o., se sídlem Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, IČO: 264 50 691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83051 (dále jen „společnost makro“), zpracovávala mé osobní údaje, které uvádím ve formuláři zákaznického průzkumu/zákaznické zpětné vazby, a to v rozsahu: i) emailová adresa a telefonní číslo, pokud se jedná o cash & cary registrovaného zákazníka či držitele zákaznické makro karty a ii) v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo pokud se jedná o registrovaného zákazníka závozové služby pro následující účely:


  • Průzkumů spokojenosti nebo žádostí o zpětnou zákaznickou vazbu, přičemž jejich výsledky mohou být optimalizovány na základě Vašeho zákaznického profilu, když tato činnost zahrnuje sledování Vaší historie nákupů a nákupních preferencí a spojování těchto údajů s dalšími osobními údaji, které jste nám poskytl/a nebo které jsme získali z veřejně dostupných zdrojů (profilování pro účely zákaznických analýz a průzkumů):

Tento souhlas je udělován maximálně na dobu 1 roku ode dne vyplnění dotazníku průzkumu spokojenosti či poskytnutí zpětné zákaznické vazby.

Udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů i poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné. Tento souhlas lze kdykoli odvolat, a to s účinkem do budoucna, oznámením daným společnosti makro v jakékoli podobě. Takové oznámení v jakékoli podobě lze uskutečnit např. prostřednictvím e-mailu na info@makro.cz. Mějte však prosím na paměti, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním. V případech, kdy souhlas není udělen nebo byl odvolán, nemá tato skutečnost žádný negativní účinek či dopad. V případě jakýchkoli dotazů ve vztahu k tomuto prohlášení o souhlasu nebo ke zpracování osobních údajů společností makro obecně se prosím neváhejte obrátit na naši společnost prostřednictvím e-mailu: info@makro.cz.

Pro další informace viz prosím naše Informace o zpracování osobních údajů nebo se obraťte na naši společnost prostřednictvím kontaktů uvedených v Informaci o zpracování osobních údajů.

Tímto potvrzuji, že výše uvedený souhlas uděluji na základě svobodného a informovaného rozhodnutí.

Card
Staňte se zákazníkem

Pokud máte firmu nebo jste OSVČ, staňte se naším zákazníkem během pár minut.

Zaregistrujte se
location
Kde jsme

Najděte svoji nejbližší makro prodejnu.

Navštivte nás
dialogcheck
Akční nabídka

Prohlédněte si aktuální nabídku.

Do nabídky
App
Aplikace Moje makro

Stáhněte si aplikaci moje makro pro partnery

Zjistit více