Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zákaznických průzkumů a analýz 

Souhlasím s tím, aby společnost makro Cash & Carry ČR s.r.o., se sídlem Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, IČO: 264 50 691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83051 (dále jen „společnost makro“), zpracovávala mé osobní údaje, které uvádím ve formuláři zákaznického průzkumu/zákaznické zpětné vazby, a to v rozsahu: i) emailová adresa a telefonní číslo, pokud se jedná o cash & cary registrovaného zákazníka či držitele zákaznické makro karty a ii) v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo pokud se jedná o registrovaného zákazníka závozové služby pro následující účely:


  • Průzkumů spokojenosti nebo žádostí o zpětnou zákaznickou vazbu, přičemž jejich výsledky mohou být optimalizovány na základě Vašeho zákaznického profilu, když tato činnost zahrnuje sledování Vaší historie nákupů a nákupních preferencí a spojování těchto údajů s dalšími osobními údaji, které jste nám poskytl/a nebo které jsme získali z veřejně dostupných zdrojů (profilování pro účely zákaznických analýz a průzkumů):

Tento souhlas je udělován maximálně na dobu 1 roku ode dne vyplnění dotazníku průzkumu spokojenosti či poskytnutí zpětné zákaznické vazby.

Udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů i poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné. Tento souhlas lze kdykoli odvolat, a to s účinkem do budoucna, oznámením daným společnosti makro v jakékoli podobě. Takové oznámení v jakékoli podobě lze uskutečnit např. prostřednictvím e-mailu na info@makro.cz. Mějte však prosím na paměti, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním. V případech, kdy souhlas není udělen nebo byl odvolán, nemá tato skutečnost žádný negativní účinek či dopad. V případě jakýchkoli dotazů ve vztahu k tomuto prohlášení o souhlasu nebo ke zpracování osobních údajů společností makro obecně se prosím neváhejte obrátit na naši společnost prostřednictvím e-mailu: info@makro.cz.

Pro další informace viz prosím naše Informace o zpracování osobních údajů nebo se obraťte na naši společnost prostřednictvím kontaktů uvedených v Informaci o zpracování osobních údajů.

Tímto potvrzuji, že výše uvedený souhlas uděluji na základě svobodného a informovaného rozhodnutí.