EDI - elektronická výměna dat

Spolupracujte s námi moderně!
Makro Cash & Carry ČR preferuje v obchodním kontaktu se svými dodavateli využívání moderních technologií, které usnadňují vzájemnou spolupráci a výrazně urychlují tok zboží. Kromě základních informací o EDI komunikaci naleznete na této stránce i formuláře a dokumenty potřebné pro navázání úspěšné EDI spolupráce s námi.

Co je to EDI?
Elektronická výměna dat (EDI – Electronic Data Interchange) je elektronická výměna standardních dokladů mezi dvěma nezávislými subjekty. Hlavním cílem EDI je postupné nahrazování papírových dokumentů elektronickými, které mají ve výsledku stejnou právní váhu jako dokumenty klasické, jsou však daleko bezpečnější a jejich předávání je efektivnější a levnější.

Důvody pro EDI:

 • EDI šetří peníze tím, že zefektivňuje procesy předávání dokladů a odstraňuje chybovost při ručním vstupu dat.
 • EDI šetří dlouhodobé náklady tím, že umožňuje snížení počtu zaměstnanců, kteří se zabývají firemní administrativou a výrazně omezuje náklady na poštovné, papír, tisk a evidenci dokladů.
 • EDI šetří čas tím, že odbourává ruční vyplňování dokladů, jejich kompletaci a opakované vyhledávání v archivech.
 • EDI zaručuje vysokou operativnost tím, že zajišťuje doručení dokladů adresátovi v nejkratším možném čase. Adresát pak může zpracovat odpověď podstatně dříve než běžnými prostředky a opět v EDI odeslat odpověď. Oběh dokladů lze zkrátit z týdne na hodiny.
 • EDI odstraňuje přepisování dokladů a vylučuje tak vznik běžných chyb, jakými jsou překlepy, přehlédnutí, chybějící údaje atd.
 • EDI podporuje konkurenceschopnost tím, že umožňuje rozumnější využití potenciálu lidí, snižuje provozní náklady, zvyšuje pružnost práce a pohotovost.
 • EDI upevňuje vztahy mezi obchodními partnery a napomáhá ke zvyšování objemů obchodních transakcí.

Dokumenty

Všeobecné informace

Popis EDI zpráv (EANCOM D01B)

Digitální podpis

 • Stažení elektronického klíče
 • Certifikát vydala: První Certifikační autorita, a.s.
 • Sériové číslo certifikátu: 10539932
 • Sériové číslo certifikátu v hex. formatu: ‎00bba25a
 • Platnost certifikátu: 18. 4. 2024 – 12. 4. 2025
 • EAN MAKRO: 8590764000009