METRO Group plánuje snížit během čtyř let spotřebu energie o 18 %

Praha 25. května 2013 METRO Group zahájila v březnu tohoto roku interní program Šetření energiemi, který se týká celé skupiny. Jeho cílem je prostřednictvím lokálních aktivit  a úsporných opatření ušetřit 18 % veškerých nákladů na energie do roku 2015. Stejně tak pokračuje se snižováním emisí CO2.

Program Šetření energiemi vznikl z iniciativy německé centrály v Düsseldorfu a týká se všech zemí, kde skupina METRO Group působí. „Jako společnost s celosvětovým významem se tímto projektem připojujeme k ostatním institucím, jež podporují ochranu životního prostředí. Naším cílem je chovat se ekologicky a s tím souvisí také snižování spotřeby energie, které v konečném důsledku vede k významnému snižování našich provozních nákladů. Na výdajích za elektřinu chceme  v letošním roce ušetřit 1,5 %. Již minulý rok se podařilo snížit spotřebu o 18%,"  říká Markus Ising, Head of Real Estate & Engineering, MAKRO Cash & Carry ČR.
 
MAKRO Cash & Carry ČR a METRO Cash & Carry SR v rámci programu Šetření energiemi pokračují v implementaci úsporných opatření a realizaci dílčích projektů, které se týkají všech oddělení společnosti. V prostorách kanceláří se klade důraz na zhasínání světel a vypínání elektrických spotřebičů, které se právě nepoužívají. Přímo na prodejní ploše se důsledné kontrolují prostory chlazených ramp, námraza v regálech, na klimatizacích či dalších chladicích zařízeních a v neposlední řadě se sleduje dodržování správných procesů při manipulaci s mraženým zbožím. Také osvětlení na prodejní ploše bylo vyměněno za energeticky úspornější LED technologii. 
 
Společnost rovněž využívá mezinárodní nástroj MEMS pro sledování spotřeby energie v jednotlivých velkoobchodech. 
 
MAKRO/METRO od roku 2003 volně nakupuje silovou energii z různých zemí, a to každoročně přináší finanční úsporu v řádech desítek milionů korun.  Od roku 2009 ceny distribučního trhu rostou a ceny silové energie naopak klesají. Celkové výdaje se tak v porovnání s rokem 2009 snížily o téměř  13 milionů korun.

Probíhající projekty a inciativy

Stejně jako v loňském roce se letos MAKRO Cash & Carry ČR a METRO Slovensko oficiálně připojilo k mezinárodnímu projektu Hodina Země, který letos připadl na sobotu 23. března. V době od 20.30 do 21.30 místního času tak zhasla světelná loga MAKRO/METRO na všech velkoobchodech a světla v kancelářích i v zázemí. Na prodejní ploše bylo osvětlení v uličkách mezi regály sníženo na na hygienické minimum.Zhasla i světelná loga na čerpacích stanicích MAKRO/METRO.

Lokální projekt Úspora energie, který v MAKRO/METRO probíhá již třetím rokem, nově umožňuje zaměstnancům sledovat výši spotřeby energie v jejich domácnostech a průběžně ji vyhodnocovat, čímž je motivuje ke stejně odpovědnému přístupu i na pracovišti.V chladicích a mrazicích místnostech společnost zavedla v roce 2008 pravidlo „120 minut týdně“. Jedná se o maximální doporučenou dobu, po kterou mohou být dveře v těchto místnostech otevřeny. Monitorovací signalizační systém navíc hlídá, jak dlouho jsou dveře otevřeny, a po uplynutí stanovené lhůty zaměstnance upozorní zvukovým signálem.

Od loňského roku také ve všech pobočkách probíhá instalace bezpečnostních skel k uzavření chladicích vitrín. Bezpečnostní skla snižují spotřebu el. energie až o 40 %. 
 
Snižování emisí CO2
Jedním z klíčových pilířů společenské odpovědnosti a udržitelnosti celé METRO Group je snižování emisí CO2. To se týká jak snižování objemu odpadů v kilogramech na metr čtvereční, tak v zavádění technologií pro chladicí a mrazicí zařízení, které jsou šetrné k životnímu prostředí.METRO / MAKRO Cash & Carry
provozuje více než 750 samoobslužných velkoobchodů ve 28 zemích. Společnost celosvětově zaměstnává přibližně 110 000 lidí a za fiskální rok 2012/2013 dosáhla prodejů v celkové výši 32 miliard EUR. METRO Cash & Carry tvoří prodejní divizi skupiny METRO GROUP, která je jednou z největších mezinárodních retailových společností. Za fiskální rok 2012/2013 dosáhl její obrat 66 miliard EUR. Společnost působí v 32 zemích, má 265 000 zaměstnanců a provozuje zhruba 2 200 obchodů. Výkon skupiny METRO GROUP je založen na síle obchodních značek, které působí nezávisle ve vlastních tržních segmentech: METRO/MAKRO Cash & Carry jako světový lídr v oblasti samoobslužných velkoobchodů, Real mezi hypermarkety, Media Markt a Saturn jako evropský lídr v oblasti prodeje spotřební elektroniky, a Galeria Kaufhof v segmentu obchodních domů.

Pro více informací kontaktujte:

Simona Krautová, PR Director
PLEON Impact
tel.:+420 602 284 282
e-mail: simona.krautova@pleon-impact.cz

Romana Nýdrle, ředitelka korporátní komunikace
MAKRO Cash & Carry ČR
tel: 220 389 521
e-mail: romana.nydrle@makro.cz
www.makro.cz, www.facebook.com/makro.cz


Kontakt:


Romana Nýdrle
Head of Corporate Communications
MAKRO Cash & Carry CR s.r.o.
Tel.: +420 251 111 521
Fax: +420 251 111 150
romana.nydrle@makro.cz

Romana Nýdrle
Tisková zpráva ke stažení