Krajinu na podzim obohatí stovky nových stromů

Krajinu na podzim obohatí stovky nových stromů. Vysadí je místní lidé

Brno (16. srpen 2017) – Na třinácti místech republiky díky dobrovolnému zapojení obyvatel vyroste téměř šest stovek nových stromů a keřů. Pomohou obnovit ovocné sady starých odrůd i aleje kolem místních komunikací, polních cest a cyklostezek. Finance určené na podzimní výsadby poskytla Nadace Partnerství, která za tímto účelem uvolnila více než 300 tisíc korun. Mezi podpořenými projekty je i pět výsadeb, které finance získaly díky internetovému hlasování Stromy místo letáků. Na této iniciativě nadace dlouhodobě spolupracuje se společností MAKRO.

 

Loni na podzim se do sázení stromů zapojilo přibližně 1500 lidí všech věkových skupin, podobnou účast nadace očekává i v letošním roce. „Komunitní rozměr akce je pro nás stejně důležitý jako výsadba samotná. Rozvíjí vztah lidí k vlastní krajině a prohlubuje spolupráci mezi obcí a spolky, sousedy, spolužáky, rodiči a dětmi,“ říká Adéla Mráčková z Nadace Partnerství. A dodává, že zároveň snižuje riziko poškození nově vysazených stromů vandaly.

 

Sázet stromy letos chtělo 33 obcí, škol, spolků a dalších organizací, finanční příspěvek od nadace obdrželo čtrnáct z nich (pozn. v jedné obci získali grant dva různí žadatelé). Pět míst k výsadbě vybrala veřejnost v internetovém hlasování Stromy místo letáků. „V této inciativě se již osmým rokem snažíme motivovat naše zákazníky k odběru elektronických letáků. Za každého zákazníka odebírajícího elektronický leták, věnujeme Nadaci Partnerství dvacet korun. Hlasování rozhodlo, že nashromážděné finance letos poputují do Prahy, Bakova nad Jizerou, Pusté Polomi, Měcholup a Vrchlabí,“ vysvětluje Romana Nýdrle ze společnosti MAKRO.

 

Nadace podporuje návrat původních druhů dřevin do krajiny a obcí, protože se lépe přizpůsobily místním podmínkám a jsou odolnější vůči nepříznivým vlivům. Mezi vysazenými stromy proto budou lípy, jeřáby, duby, jilmy nebo břízy. Z ovocných dřevin se budou sázet krajové odrůdy, které se u nás pěstovaly zhruba do poloviny minulého století a po té téměř zanikly. Jejich výsadba do alejí a veřejně přístupných sadů mimo jiné přispěje k zachování pestrosti ovocných odrůd, zajištění potravy pro hmyz a další živočichy či zkrášlení míst v období květu, jednomu z nejkrásnějších fenoménů české krajiny.

 

Výsadby stromů mohla Nadace Partnerství finančně podpořit díky přispění společnosti MAKRO, Reda, Hvězdárna a planetárium Brno, Ahinsa shoes, Svěřenské fondy a trusty, běžců RunCzech a díky veřejné sbírce Nadace Partnerství.

 

Informace o jednotlivých projektech jsou v přiloženém souboru

 

Poznámky pro editory

  • Nadace Partnerství se výsadbou stromů dlouhodobě zabývá. Od roku 2004 se díky finančním příspěvkům nadace a dobrovolné práci aktivních lidí podařilo v České republice vysadit téměř 58 tisíc stromů a keřů.
  • V roce 2016 se díky nadačním příspěvkům vysadilo 880 stromů a keřů na 20 místech republiky.

 

Kontakt:
Adéla Mráčková, PR a komunikace, e-mail: adela.mrackova@nap.cz, tel.: 515 903 123, mobil: 721 468 231

 

Romana Nýdrle, Head of Communications, MAKRO Cash & Carry ČR, e-mail: romana.nydrle@makro.cz, tel.: 251 111 521, mobil: 603 850 545

 

 

Partneři výsadeb:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit. www.nadacepartnerstvi.cz

 

Granty na výsadbu stromů uděluje Nadace Partnerství každým rokem. Jejich cílem je zkvalitnění životního prostředí, zapojování široké veřejnosti do sázení stromů i podpora spolupráce mezi místními organizacemi. Maximální výše grantu je 30 tisíc korun. Od roku 2004 se díky finančním příspěvkům nadace a dobrovolné práci aktivních lidí podařilo v České republice vysadit téměř 58 tisíc stromů a keřů. Podrobné informace jsou dostupné na www.nadacepartnerstvi.cz v sekci Granty.

 

METRO/MAKRO Cash & Carry je součástí skupiny METRO GROUP Wholesale & Food Specialist Company.  METRO/MAKRO Cash & Carry je zastoupeno ve 25 zemích, kde provozuje více než 750 samoobslužných velkoobchodů.

 

METRO GROUP Wholesale & Food Specialist Company (W&FS Co.) patří mezi přední hráče v segmentu velkoobchodu a distribuce potravin. Prostřednictvím svých obchodních značek METRO Cash & Carry, Real a dalších společností je METRO GROUP W&FS Co. zastoupena ve 35 zemích a zaměstnává celosvětově více než 150 000 lidí. V roce 2015/16 METRO GROUP W&FS Co. dosáhla obratu €37 miliard EUR. Zaměřuje se na poskytování služeb odpovídajících specifickým potřebám velkoobchodních i maloobchodních zákazníků, a to na regionální i mezinárodní úrovni.


Kontakt:


Romana Nýdrle
Head of Corporate Communications
MAKRO Cash & Carry CR s.r.o.
Tel.: +420 251 111 521
Fax: +420 251 111 150
romana.nydrle@makro.cz

Romana Nýdrle
Tisková zpráva ke stažení