makro ČR od roku 2011 snížilo emise CO2 o 44 %. Ročně tak ušetří množství odpovídající absorpci téměř 2 miliónů stromů


Tisková zpráva, 18. 5. 2021

makro ČR od roku 2011 snížilo emise CO2 o 44 %. Ročně tak ušetří množství odpovídající absorpci téměř 2 miliónů stromů

Síť velkoobchodů makro Cash & Carry ČR, díky aktivitám a krokům uskutečněných v posledních letech, snížila své roční emise oxidu uhličitého (CO2) o 44 % oproti roku 2011. Významně tím přispívá k naplňování cíle stanoveným mateřskou skupinou METRO AG. Nejvíce k této změně pomohlo výrazné snížení spotřeby elektrické energie. makro navíc téměř eliminovalo uhlíkovou stopu pro papír a dosáhlo i poklesu emisí plynoucích z využívání služebních vozidel.

Společnost makro ČR během posledních devíti let snížila emise CO2 o 258 kg na m2 prodejní a distribuční plochy. Vezmeme-li v úvahu, že plně vzrostlý strom absorbuje v průměru 25 kg CO2 ročně, ušetřilo makro jen v roce 2020 stejné množství emisí oxidu uhličitého, na jehož odstranění by bylo potřeba přibližně 1 900 000 stromů.  

Společnost se dlouhodobě přistupuje k životnímu prostředí zodpovědně ve všech ohledech, a proto do svého podnikání implementuje kroky vedoucí k zelenějšímu provozu. Svou uhlíkovou stopu snižuje například zvyšováním energetické účinnosti a investicí do alternativních zdrojů energie. Snaží se také elektrickou energii využívat šetrně a zároveň zvyšovat povědomí svých zaměstnanců o této problematice. Kombinace těchto aktivit značně ovlivnila spotřebu elektrické energie, jejíž emise klesly o 43 % ve srovnání s rokem 2011.

Elektřina je zdrojem téměř tří čtvrtin emisí CO2 spojených s provozem našich prodejních a distribučních ploch. Z toho důvodu se ve snaze o zvýšení udržitelnosti našeho podnikání zaměřujeme na její šetrné využívání. V rámci programu F-Gas-Exit přecházíme na šetrnější chladicí systémy, kde momentálně držíme frekvenci dvou upravených obchodů za rok. Díky tomu máme výrazně nižší spotřebu energie a tím pádem se zmenšuje naše uhlíková stopa,“ uvádí Martin Čivrný, manažer udržitelnosti makro ČR.

Ke snížení emisí však kromě elektrické energie došlo i u ostatních sledovaných zdrojů, jako je například papír, využívání firemních vozů, služební cesty, teplo a chlazení. Díky převážné digitalizaci letáků makro téměř eliminovalo uhlíkovou stopu pro papír. V tomto případě došlo ke snížení emisí o 90 %. Stejně tak tomu bylo i v případě služebních cest, v posledním roce však byl tento ukazatel výrazně ovlivněn pandemií koronaviru a souvisejícími opatřeními, kdy se značná část pracovních aktivit přesunula do online prostředí. Na druhou stranu tvoří tento zdroj emisí pouze nepatrnou část z celkového množství.

Společnost makro ČR pravidelně vyčísluje svou uhlíkovou stopu. Zjišťuje tak vliv svého podnikání na životní prostředí a identifikuje oblasti, ve kterých je možné tyto dopady nejvíce snížit. O zodpovědném přístupu k udržitelnosti vlastního podnikání svědčí mimo jiné výrazný podíl makro Cash & Carry ČR na snižování celkových emisí CO2 skupiny METRO AG, jejíž je makro součástí. Cílem skupiny je snížit množství emisí CO2 připadajících na každý m2 prodejní a distribuční plochy o polovinu do roku 2030 ve srovnání s rokem 2011. Snaží se tímto o dosažení cíle, který je v souladu se snížením emisí CO2 požadovaným pro udržení globálního oteplování hluboko pod 2 °C do roku 2100 ve srovnání s předindustriální úrovní.

***

METRO je mezinárodní lídr, který se specializuje na velkoobchodní a maloobchodní prodej potravin. Společnost je zastoupená v 35 zemích a celosvětově zaměstnává 150 000 lidí. Ve finanční roce 2015/16 METRO dosáhlo prodejů ve výši 37 mld. EUR. Zaměřuje se na poskytování služeb odpovídajících specifickým potřebám velkoobchodních i maloobchodních zákazníků, a to na regionální i mezinárodní úrovni. Prostřednictvím svých obchodních značek METRO Cash & Carry, Real, služeb přímé distribuce a digitálních iniciativ METRO nastavuje standardy pro budoucnost: orientace na zákazníka, digitální řešení a udržitelné podnikání. Více informací naleznete na www.metroag.de

METRO/makro Cash & Carry je zastoupeno ve 25 zemích, kde provozuje více než 750 samoobslužných velkoobchodů a zaměstnává 100.000 lidí.

Pro více informací kontaktujte:

Kateřina Čajanková

FleishmanHillard
tel.:      +420 774 105 612

e-mail: cajankova@fleishman.com

Romana Nýdrle

Manažerka korporátní komunikace makro Cash & Carry
tel.:      +420 251 111 112

e-mail: romana.nydrle@makro.cz

www.makro.cz

www.facebook.com/makro.cz

www.twitter.com/makrocr

 

 

 


Kontakt:


Romana Nýdrle
Head of Corporate Communications
MAKRO Cash & Carry CR s.r.o.
Tel.: +420 251 111 521
Fax: +420 251 111 150
romana.nydrle@makro.cz

 Romana Nýdrle

Tisková zpráva ke stažení

Tisková zpráva ke stažení