makro ČR od roku 2011 snížilo emise CO2 o 44 %. Ročně tak ušetří množství odpovídající absorpci téměř 2 miliónů stromů

18. května 2021

Síť velkoobchodů MAKRO Cash & Carry ČR, díky aktivitám a krokům uskutečněných v posledních letech, snížila své roční emise oxidu uhličitého (CO2) o 44 % oproti roku 2011. Významně tím přispívá k naplňování cíle stanoveným mateřskou skupinou METRO AG. Nejvíce k této změně pomohlo výrazné snížení spotřeby elektrické energie. makro navíc téměř eliminovalo uhlíkovou stopu pro papír a dosáhlo i poklesu emisí plynoucích z využívání služebních vozidel.

Společnost makro ČR během posledních devíti let snížila emise CO2 o 258 kg na m2 prodejní a distribuční plochy. Vezmeme-li v úvahu, že plně vzrostlý strom absorbuje v průměru 25 kg CO2 ročně, ušetřilo makro jen v roce 2020 stejné množství emisí oxidu uhličitého, na jehož odstranění by bylo potřeba přibližně 1 900 000 stromů.

Společnost se dlouhodobě přistupuje k životnímu prostředí zodpovědně ve všech ohledech, a proto do svého podnikání implementuje kroky vedoucí k zelenějšímu provozu. Svou uhlíkovou stopu snižuje například zvyšováním energetické účinnosti a investicí do alternativních zdrojů energie. Snaží se také elektrickou energii využívat šetrně a zároveň zvyšovat povědomí svých zaměstnanců o této problematice. Kombinace těchto aktivit značně ovlivnila spotřebu elektrické energie, jejíž emise klesly o 43 % ve srovnání s rokem 2011.

„Elektřina je zdrojem téměř tří čtvrtin emisí CO2 spojených s provozem našich prodejních a distribučních ploch. Z toho důvodu se ve snaze o zvýšení udržitelnosti našeho podnikání zaměřujeme na její šetrné využívání. V rámci programu F-Gas-Exit přecházíme na šetrnější chladicí systémy, kde momentálně držíme frekvenci dvou upravených obchodů za rok. Díky tomu máme výrazně nižší spotřebu energie a tím pádem se zmenšuje naše uhlíková stopa,“ uvádí Martin Čivrný, manažer udržitelnosti makro ČR.

Ke snížení emisí však kromě elektrické energie došlo i u ostatních sledovaných zdrojů, jako je například papír, využívání firemních vozů, služební cesty, teplo a chlazení. Díky převážné digitalizaci letáků makro téměř eliminovalo uhlíkovou stopu pro papír. V tomto případě došlo ke snížení emisí o 90 %. Stejně tak tomu bylo i v případě služebních cest, v posledním roce však byl tento ukazatel výrazně ovlivněn pandemií koronaviru a souvisejícími opatřeními, kdy se značná část pracovních aktivit přesunula do online prostředí. Na druhou stranu tvoří tento zdroj emisí pouze nepatrnou část z celkového množství.

Společnost makro ČR pravidelně vyčísluje svou uhlíkovou stopu. Zjišťuje tak vliv svého podnikání na životní prostředí a identifikuje oblasti, ve kterých je možné tyto dopady nejvíce snížit. O zodpovědném přístupu k udržitelnosti vlastního podnikání svědčí mimo jiné výrazný podíl MAKRO Cash & Carry ČR na snižování celkových emisí CO2 skupiny METRO AG, jejíž je makro součástí. Cílem skupiny je snížit množství emisí CO2 připadajících na každý m2 prodejní a distribuční plochy o polovinu do roku 2030 ve srovnání s rokem 2011. Snaží se tímto o dosažení cíle, který je v souladu se snížením emisí CO2 požadovaným pro udržení globálního oteplování hluboko pod 2 °C do roku 2100 ve srovnání s předindustriální úrovní.
METRO je mezinárodní lídr, který se specializuje na velkoobchodní a maloobchodní prodej potravin. Společnost je zastoupená v 35 zemích a celosvětově zaměstnává 150 000 lidí. Ve finanční roce 2015/16 METRO dosáhlo prodejů ve výši 37 mld. EUR. Zaměřuje se na poskytování služeb odpovídajících specifickým potřebám velkoobchodních i maloobchodních zákazníků, a to na regionální i mezinárodní úrovni. Prostřednictvím svých obchodních značek METRO Cash & Carry, Real, služeb přímé distribuce a digitálních iniciativ METRO nastavuje standardy pro budoucnost: orientace na zákazníka, digitální řešení a udržitelné podnikání. Více informací naleznete na www.metroag.de.

METRO/MAKRO Cash & Carry je zastoupeno ve 25 zemích, kde provozuje více než 750 samoobslužných velkoobchodů a zaměstnává 100.000 lidí.

Pro více informací kontaktujte:

Kateřina Čajanková
FleishmanHillard
tel.: +420 774 105 612
e-mail: cajankova@fleishman.com

Romana Nýdrle
Manažerka korporátní komunikace MAKRO Cash & Carry
tel.: +420 251 111 112
e-mail: romana.nydrle@makro.cz

www.makro.cz, www.facebook.com/makro.cz, www.twitter.com/makrocr

Tisková zpráva ke stažení
Staňte se zákazníkem

Pokud máte firmu nebo jste OSVČ, staňte se naším zákazníkem během pár minut.

Zaregistrujte se
Kde jsme

Najděte svoji nejbližší makro prodejnu.

Navštivte nás
dialogcheck
Akční nabídka

Prohlédněte si aktuální nabídku.

Do nabídky
App
Aplikace Moje makro

Stáhněte si aplikaci moje makro pro partnery

Zjistit více