V Česku rychle přibývá lidí odkázaných na pomoc potravinových bank. Zboží v jejich skladech přestává stačit

Více než třetinový nárůst zájemců o potravinovou pomoc hlásí jen za posledního půl roku Česká federace potravinových bank. Organizace, jež sdružuje potravinové banky po celé republice, upozorňuje na to, že na řadě míst přestává zboží ve skladech stačit. Naději proto nyní vkládá do podzimního kola celonárodní Sbírky potravin, které se uskuteční v sobotu 12. listopadu. Zákazníci velkoobchodu makro ČR mohou přispět i v neděli.

„Počet zájemců o naši pomoc v posledním půl roce narostl o 35 procent. Bohužel se nám moc nedaří tuto zvyšující se poptávku uspokojit, protože zároveň s ní klesá i množství přebytků svážených do našich skladů,“ popisuje ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.
Zástupci potravinových bank nyní upírají pozornost k podzimnímu celonárodnímu kolu Sbírky potravin. Ta je pro fungování potravinových bank důležitá zejména proto, že se díky ní do skladů doplňuje trvanlivé zboží. Podzimní celonárodní kolo Sbírky potravin se uskuteční již v sobotu 12. listopadu ve stovkách prodejen obchodních řetězců po celé České republice. V prodejnách makro ČR pak budou moci lidé potraviny darovat i v neděli 13. listopadu. „I přesto, že národní sbírka probíhá oficiálně jen jeden den, zákazníci prodejen makro se do ní mohli zapojit po celý víkend už v předcházejících ročnících. Výjimkou proto není ani ta letošní. Na dobrou věc tak mohou přispět nejen v sobotu, ale i v neděli,“ doplňuje Martin Čivrný, vedoucí týmu komunikace makro ČR. Do celonárodního kola se standardně vedle dobrovolníků zapojí navíc i zaměstnanci ve všech 13 prodejnách makro ČR. „Našim zákazníkům chceme výběr a nákup produktů pro potřebné ulehčit. Proto nejžádanější zboží vystavujeme v pokladních zónách, aby ho mohli přidat ke svému nákupu až na konci. Jedná se především o trvanlivé potraviny, jako jsou těstoviny, mléko, konzervy či drogerie,“ vysvětluje Martin Čivrný.
Jedním z hlavních důvodů, proč je nyní na pomoc potravinových bank odkázáno už 270 000 lidí z celé České republiky, je podle Láchové prudké zdražování potravin. „Stále více domácností má problémy vyrovnat se s nejvyšší inflací od 90. let, které Česko nyní čelí. Zajištění základních potravin je čím dál obtížnější zejména pro řadu seniorů či vícečetných rodin s nízkými příjmy,“ popisuje ředitelka České federace potravinových bank.
Potravinové banky zprostředkovávají potravinovou pomoc pro všechny typy organizací, které pomáhají lidem v nouzi. Od dětských domovů a stacionářů až po domovy pro seniory nebo pečovatelské služby. V Česku momentálně zásobují přes 1 000 charitativních a neziskových organizací, které pomáhají všude, kde je potřeba. „Makro ČR je hrdým partnerem České federace potravinových bank už od roku 2008. Každý rok se účastníme podzimní i jarní celonárodní Sbírky potravin a jsme rádi, že můžeme přiložit ruku k dílu,“ říká Martin Čivrný.
Většinu darovaného portfolia potravinových bank tvoří pečivo, ovoce a zelenina. Pak také už dále neprodejné potraviny, často sladkosti nebo nápoje. Naopak málokdy jsou ve větším množství darovány potraviny pro každodenní vaření nebo potraviny trvanlivé. Právě ty však nyní ve skladech potravinových bank s rostoucím počtem zájemců o pomoc chybí nejvíce. „Máme velmi rychlou logistiku, takže se nám daří dostávat k lidem potraviny ještě předtím, než se zkazí. Pomáháme tak omezit plýtvání jídlem. Ne vždy ale stačí tento typ zboží pokrýt poptávku. Tu pak musíme vykrývat trvanlivými potravinami, což se s rostoucím počtem zájemců o pomoc stává nyní stále častěji,“ říká Veronika Láchová.
Potravinové banky se také stále více setkávají s tím, že se lidé obracejí se žádostmi o pomoc přímo na ně. Rozhodování o tom, kdo konkrétně na pomoc dosáhne, však mají na starosti organizace, které z potravinových bank zboží odebírají. „Pokud se někdo dostane do potíží se zajištěním základních potravin, jeho první cesta by měla vést do některé z charit, případně na obecní či městský úřad, kde mu řeknou, na koho se dál obrátit. Samy potravinové banky nerozhodují o tom, zda si někdo pomoc zaslouží nebo ne. Podle Charty potravinových bank nám nepřísluší posuzovat sociální či ekonomickou situaci jednotlivců. To mají na starosti sociální pracovníci, kteří mají k potřebným nejblíže,“ popisuje ředitelka federace potravinových bank. Pražská Potravinová banka však spustila ve spolupráci s vybranými organizacemi pilotní projekt, kdy potřební mohli získat pomoc přímo od Potravinové banky. Mezi ně patří i dobročinný projekt na podporu maminek samoživitelek Fandi mámám. „Maminky samoživitelky z projektu Fandi mámám, který jim zprostředkovává materiální pomoc, si nejčastěji přejí právě potraviny. Fandi mámám se tak zapojilo do pilotního projektu ve spolupráci s pražskou Potravinovou bankou, kdy bylo možné dodávat pomoc konkrétním lidem, kteří to potřebují,“ říká zakladatelka Fandi mámám Žaneta Slámová.


* **
METRO, mezinárodní velkoobchodní lídr, se specializuje na prodej potravinářského a nepotravinářského sortimentu. Zaměřuje se na potřeby hotelů, restaurací a stravovacích zařízení (HoReCa) i nezávislých obchodníků. METRO má po celém světě 17 milionů zákazníků, kteří si mohou vybrat, zda budou zboží nakupovat v jednom z velkoformátových obchodů nebo online. Při objednávce zboží online si mohou své nákupy vyzvednout v obchodě nebo nechat doručit. METRO využívá digitálních řešení, čímž podporuje konkurenceschopnost podnikatelů a přispívá tak ke kulturní rozmanitosti v oblasti pohostinství a maloobchodu. Klíčovým pilířem podnikání společnosti METRO je udržitelnost. To dokazuje také zařazení do indexu Dow Jones nepřetržitě osm let.

METRO/makro je zastoupeno ve více než 30 zemích a celosvětově zaměstnává více než 95 000 lidí. Ve finančním roce 2020/2021 dosáhla společnost METRO obratu 24,8 miliardy eur. Více informací naleznete na https://www.metroag.de/en/


Pro více informací kontaktujte:

Pavla Pokorná
FleishmanHillard
tel.: +420 777 228 276
e-mail: pokorna@fleishman.com

Martin Čivrný
Vedoucí týmu komunikace makro ČR
tel.: +420 603 850 523
e-mail: martin.civrny@makro.cz

www.makro.cz
www.facebook.com/makro.cz
www.twitter.com/makrocr


Tisková zpráva ke stažení