MAKRO meziročně zvýšilo množství darovaných potravin o více než 28 %

Síť velkoobchodů MAKRO Cash & Carry ČR opět navýšila objem produktů, které prostřednictvím svých třinácti prodejen pravidelně daruje potravinovým bankám, které následně dary distribuují odběratelským organizacím. Letos šlo o téměř 914 tun, což představuje meziroční nárůst o 28,4 %.

MAKRO spolupracuje s regionálními potravinovými bankami již od roku 2009. Jejich společným cílem je zabránit plýtvání potravinami a v maximální možné míře zajistit, aby se nezávadné neprodané zboží dostalo k potřebným, jejichž počet každý rok roste. Celková hodnota darovaných produktů v tomto fiskálním roce činila 36 milionů korun.

Vedle trvanlivých produktů daruje MAKRO ve velké míře především čerstvé a chlazené zboží, které tvořilo 45 % z celkového objemu poskytnuté pomoci. Mezi nejdůležitější artikly patří maso, ryby, ovoce a zelenina, kterých bylo celkem darováno 105 tun. Mimo jiné se k lidem v nouzi dále dostalo 165 tun mléčných výrobků a 137 tun uzenin, masných výrobků a dalších chlazených potravin. Zbylých 55 % pak tvoří například těstoviny, rýže, mouka, konzervy, sušenky, ale také nealkoholické nápoje či balené pečivo.

 „Potravinové banky nyní potřebují naši pomoc více než kdy jindy. Druhá vlna krize související s epidemií koronaviru ohrožuje v kombinaci s přicházejícím chladným počasím sociálně slabší skupiny v daleko větší míře než na jaře. Jsem moc ráda, že všichni naši zaměstnanci přistupují k neprodaným bezpečným potravinám zodpovědně. Díky tomu se může pro dobrou věc využít zboží, které by jinak zbytečně skončilo jako bezcenný odpad,“ doplňuje manažerka komunikace MAKRO Romana Nýdrle.

Darováním neprodaného zboží na denní bázi ale pomoc potřebným zdaleka nekončí. MAKRO se letos již potřetí zúčastní také celorepublikové Sbírky potravin. Její podzimní kolo se bude konat v sobotu 21. listopadu po celé České republice. Zapojí se do něj dobrovolníci, zákazníci prodejen MAKRO i zaměstnanci řetězce. Shromážděné potraviny pak poputují přes potravinové banky přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či osobám s psychickým nebo tělesným postižením.

***

METRO, mezinárodní velkoobchodní lídr, se specializuje na prodej potravinářského
a nepotravinářského sortimentu. Zaměřuje se na potřeby hotelů, restaurací a stravovacích zařízení (HoReCa) i nezávislých obchodníků. METRO má po celém světě 16 milionů zákazníků, kteří si mohou vybrat, zda budou zboží nakupovat v jednom z velkoformátových obchodů nebo online. Při objednávce zboží online si mohou své nákupy vyzvednout v obchodě nebo nechat doručit. METRO využívá digitálních řešení, čímž podporuje konkurenceschopnost podnikatelů a přispívá tak ke kulturní rozmanitosti v oblasti pohostinství a maloobchodu. Klíčovým pilířem podnikání společnosti METRO je udržitelnost, kde podle indexu Dow Jones zastupuje pozici evropského lídra.

METRO/MAKRO Cash & Carry je zastoupeno ve 34 zemích a zaměstnává více než 100 000 lidí. Ve finančním roce 2018/19 dosáhla společnost METRO obratu 27,1 miliardy EUR. V říjnu 2019 podepsala společnost METRO AG dohodu o prodeji většinového podílu v čínské společnosti METRO. V září 2018 zahájila společnost METRO proces odprodeje potravinového maloobchodního řetězce Real se svými 34 000 zaměstnanci. Více informací naleznete na www.metroag.de

Pro více informací kontaktujte:

 

Kateřina Čajanková

FleishmanHillard
tel.: +420 774 105 612

e-mail: cajankova@fleishman.com

 

Romana Nýdrle

Manažerka korporátní komunikace MAKRO Cash & Carry
tel.: +420 251 111 112

e-mail: romana.nydrle@makro.cz

 

www.makro.cz

www.facebook.com/makro.cz

www.twitter.com/makrocr

 Kontakt:


Romana Nýdrle
Head of Corporate Communications
MAKRO Cash & Carry CR s.r.o.
Tel.: +420 251 111 521
Fax: +420 251 111 150
romana.nydrle@makro.cz

 Romana Nýdrle

> Tisková zpráva ke stažení