makro Cash & Carry ČR rozšířilo certifikaci o bezpečnosti potravin na celý potravinový řetězec včetně výroby

10. března 2020

Společnost makro ČR obhájila certifikaci podle mezinárodní potravinářské normy IFS o dodržování kvality a bezpečnosti potravin nejen na prodejnách, ale také v rámci logistického řetězce. Snaží se tak minimalizovat obavy zákazníků a dodržují ty nejpřísnější hygienické podmínky. Novinkou je certifikát IFS pro masný výrobní provoz v Kozomíně.

Společnost makro získala první certifikát podle norem IFS Cash & Carry na začátku roku 2012 a je každoročně úspěšná při obhájení této certifikace pro všechny své prodejny. Úspěšně také podstoupila recertifikační audit dle norem IFS Logistics, který byl zaměřen na distribuční sklad. Nově získalo makro ČR také certifikát IFS Food pro svůj masný výrobní provoz v Kozomíně.

Téma bezpečnosti potravin a celého procesu jejich výroby, přepravy a prodeje je dlouhodobě skloňovaným tématem, které při současném dění nabírá na síle.

„I přes prohlášení Státního zdravotního ústavu, že se nový koronavirus pravděpodobně nešíří potravinami, vnímáme jisté obavy našich zákazníků nejen při nákupu nebalených potravin. Rádi bychom je tímto ujistili, že dlouhodobě děláme všechno proto, aby v celém rozsahu našeho podnikání panovaly ty nejpřísnější hygienické podmínky. Všechny naše prodejny, stejně jako distribuční sklad a masný výrobní provoz v Kozomíně prošly certifikačním auditem podle norem IFS. Tato certifikace zaručuje, že všechny procesy od výroby přes distribuci po prodej jsou správně nastavené pro zajištění bezpečné potraviny,“ komentuje Romana Nýdrle, manažerka komunikace makro.

O certifikaci IFS

Certifikační audity dle IFS norem zahrnují široké spektrum oblastí kontrol. Mezi ně patří mimo jiné dodržování zásad osobní a provozní hygieny, školení zaměstnanců, pravidelné a pečlivé sledování cizích předmětů především v souvislosti s nebalenými potravinami či kontrola účinnosti opatření proti škůdcům

Norma IFS Cash & Carry je mezinárodně uznávaný soubor jednotných standardů, které slouží jako univerzální nástroj k zajištění bezpečnosti potravin pro vlastní obchodní značky a sledování úrovně kvality výrobců potravinářských výrobků a ostatních potravinářských podniků.

Norma IFS Logistics se vztahuje na všechny logistické činnosti a všechny druhy přepravy jak potravinářských, tak nepotravinářských výrobků.

makro ČR v letošním roce poprvé získalo také certifikát dle normy IFS Food. Ta je standardem pro audit společností, které zpracovávají nebo balí potraviny. Používá se tam, kde je produkt zpracován, je s ním manipulováno nebo existuje nebezpečí jeho kontaminace během primárního balení. Certifikaci obdrželo makro ČR pro svůj masný výrobní provoz v Kozomíně.

METRO, mezinárodní velkoobchodní lídr, se specializuje na prodej potravinářského
a nepotravinářského sortimentu. Zaměřuje se na potřeby hotelů, restaurací a stravovacích zařízení (HoReCa) i nezávislých obchodníků. METRO má po celém světě 16 milionů zákazníků, kteří si mohou vybrat, zda budou zboží nakupovat v jednom z velkoformátových obchodů nebo online. Při objednávce zboží online si mohou své nákupy vyzvednout v obchodě nebo nechat doručit. METRO využívá digitálních řešení, čímž podporuje konkurenceschopnost podnikatelů a přispívá tak ke kulturní rozmanitosti v oblasti pohostinství a maloobchodu. Klíčovým pilířem podnikání společnosti METRO je udržitelnost, kde podle indexu Dow Jones zastupuje pozici evropského lídra.

METRO je mezinárodní lídr, který se specializuje na velkoobchodní a maloobchodní prodej potravin.
Společnost je zastoupená v 35 zemích a celosvětově zaměstnává 150 000 lidí. Ve finanční roce 2015/16
METRO dosáhlo prodejů ve výši 37 mld. EUR. Zaměřuje se na poskytování služeb odpovídajících
specifickým potřebám velkoobchodních i maloobchodních zákazníků, a to na regionální i mezinárodní
úrovni. Prostřednictvím svých obchodních značek METRO Cash & Carry, Real, služeb přímé distribuce
a digitálních iniciativ METRO nastavuje standardy pro budoucnost: orientace na zákazníka, digitální řešení
a udržitelné podnikání. Více informací naleznete na www.metroag.de.


Pro více informací kontaktujte:

Martina Suková
FleishmanHillard
tel.: +420 606 185 593
e-mail: sukova@fleishman.com

Romana Nýdrle
Manažerka korporátní komunikace MAKRO Cash & Carry
tel.: +420 251 111 112
e-mail: romana.nydrle@makro.cz


www.makro.cz, www.facebook.com/makro.cz, www.twitter.com/makrocr


Tisková zpráva ke stažení