Dodavatelé - přidat přímý závoz

Všichni dodavatelé zařazení v MAKRO/METRO logistickém systému mají povinnost zavážet zboží přes distribuční centra.

Pokud dojde k nenadálé situaci a dodavatel je nucen zavézt zboží mimo MAKRO logistický systém, tj. napřímo na prodejny, musí dle logistické procedury učinit následující :

1) zajistit si písemný souhlas nákupčího nebo floor managera konkrétní prodejny
2) tento přímý závoz zaevidovat 

Jakým způsobem probíhá evidence přímého závozu?

Dodavatel vyplní požadovaná pole ve formuláři Přímé závozy na prodejny včetně svého MAKRO/METRO dodavatelského čísla, vyplní důvod přímého závozu a přiloží e-mailovou korespondenci s potvrzením přímého závozu od dané prodejny nebo zodpovědného nákupčího.

Následně záznam uloží.

Pouze v případě, že dodavatel provede tuto evidenci, bude vyjmut z penalizací za přímé závozy na prodejny!

V případě jakýchkoli dotazů k evidenci přímých závozů prosím kontaktujte oddělení logistiky:

Dodavatelé Fresh Food – tel.: 220 389 527/564
Dodavatelé Frozen Food – tel.: 220 389 527
Dodavatelé Dry Food – tel.: 220 389 564/565
Dodavatelé Non Food – tel.: 220 389 535

(*Povinné pole)


(Pouze čísla, 5 znaků)
(Pouze čísla, max. 6 znaků)
(připojte emailové schválení nákupčím nebo prodejnou, .pdf, .doc(x), .xls(x), .msg)
(Vaše e-mailová adresa - slouží k zaslání kopie formuláře)