Vše o lososovi

Vše o norském lososovi

Chcete se dozvědět něco o lososovi? Na této stránce se dozvíte podrobné informace o jedné z nejprodávanějších ryb na našem trhu. Představíme Vám druhy lososa, seznámíte se s jejich životním cyklem, složením potravy nebo si vysvětlíme nejasnosti s antibiotiky. Najdete zde i zajímavosti o celosvětové produkci a riziku chovu nebo informace, jak norského lososa nejlépe tepelně upravit.


Druhy lososa

LOSOS OBECNÝ (Salmo salar)

Nejvíce produkovaný druh lososa, vhodný ke konzumaci v čerstvé i uzené podobě nebo na sushi. Chová se v Norsku, Chile, Velké Británii, Severní Americe, v Irsku či na Novém Zélandu.

LOSOS GORBUŠA (Oncorhychus gorbuscha)

Loví se během krátkého období v USA a Rusku a využívá se zejména k zamrazování. Nedosahuje takové kvality jako losos obecný.

LOSOS KETA (Oncorhychus keta)

Loví se v Japonsku a na Aljašce. V omezeném množství je dostupný jako čerstvý i v Evropě. Kvalita masa je kolísavá.

LOSOS KISUČ (Oncorhychus kisutch)

Produkuje se zejména v Chile a používá se k nasolování.

LOSOS NERKA (Oncorhychus nerka)

Pochází z Ruska a Aljašky, jedná se o nejhodnotnější druh lososa používaného na sashimi a uzení.

LOSOS ČAVYČA (Oncorhychus tschawytscha)

Tento druh lososa je loven na Aljašce, v Kanadě a na Novém Zélandu, avšak ve velmi malém množství. Nejvíce podobný je lososu obecnému.


Životní cyklus lososa

Celý životní cyklus představuje 10–16 měsíců pobytu ve sladké vodě a 14–24 měsíců v moři. Celkem tedy 24–40 měsíců. Například v Chile je cyklus o něco kratší vzhledem k optimálnější teplotě vody.

V roce 2013 se o celosvětovou produkci lososa obecného přímo staralo cca 57 100 lidí (Norsko – 5900, Skotsko – 2200, Kanada – 15 000, Chile – 34 000 osob). (zdroj dat: Marine Harvest handbook 2014)

Obrázek 1: potěr
Obrázek 2: jednotlivé fáze mladých ryb
Obrázek 3: přeprava do moře
Obrázek 4: fáze růstu v moři
Obrázek 5: porážka
Obrázek 6: zpracování

Složení potravy

Historicky nejdůležitější složkou v rybí potravě byla rybí moučka a rybí olej. Použití těchto dvou hlavních mořských surovin na výrobu potravy pro ryby však bylo redukováno a nahrazeno zemědělskými komoditami jako jsou sója, slunečnicový olej, pšenice, kukuřice, fazole, hrách, drůbeží produkty a řepný semenný olej. Přechod k těmto surovinám je způsoben významným omezením dostupnosti rybí moučky a rybího oleje.

Složení potravy lososů 2013
Složení potravy lososů v roce 2013
Vývoj obsahu surovin v lososí potravě
Vývoj obsahu surovin v lososí potravě (platné pro norského lososa)
Růst lososa během jeho životního cyklu
Růst lososa během jeho životního cyklu

Rybí moučka a jiné suroviny živočišného původu mají vyšší obsah aminokyselin ve srovnání se surovinami rostlinného původu a také obecně vyšší obsah bílkovin. Z toho důvodu se téměř zcela odstupuje od používání rybí moučky.

Z tabulky vyplývá, že losos vyroste do velikosti cca 5 kg za 17 měsíců a spotřebuje cca 5,18 kg potravy. Tzn. na 1 kg přírůstku ryby je potřeba cca 1 kg potravy.


Ochrana zdraví lososů

• Stejně jako ostatní zvířata, tak i volně žijící a farmované ryby občas trpí nemocemi. Norští farmáři se snaží dělat prevenci chorob a omezit případné rozšíření nemoci.
• Pro danou prevenci se mladí lososi očkují na většinu bakteriálních a virových chorob. Každého lososa vezmou zkušení odborníci do rukou a očkovací látku aplikují pomocí injekce. Samotné očkovací vakcíny významně snížily potřebu antibiotik na minimum.
• Farmáři přijali určitá opatření ke kontrole parazitů a onemocnění. Těmi jsou přírodní přísady do krmiv, biologické nástroje, jako je ryba pyskoun, a tam, kde je to nutné, veterinární léčivé přípravky. Léky se používají, když nejsou dostatečná další opatření.

• Léky jsou používány pouze při specifických nemocech a pokud je ohroženo zdraví ryb.
• Norští farmáři nikdy nepoužívají antibiotika preventivně nebo k podpoře růstu. Navíc se provádějí pravidelné testy na přítomnost reziduí těchto léků. Tyto testy provádějí i státní orgány.
• Pokud ryba onemocní, je možné ji léčit schválenými léky. Pokud je to nutné, je možné také použít malé množství antibiotik. Způsob použítí léků a antibiotik je zapracován v lokálním zdravotním plánu. Tento plán zajistí střídání různých opatření a dostatečnou dobu odpočinku s minimalizací rizika vývoje rezistence.

Losos

Je tedy bezpečné jíst lososa?

Úřady stanovují přísné podmínky, jaké léky používat, jak dlouho před výlovem a jednotlivé úrovně reziduí. Rezidua v rybách jsou testována jak farmáři, tak i státními orgány. Tento proces zajišťuje, že je bezpečné jíst lososa, který byl takto ošetřen.

Vždy se musí dodržovat tzv. „ochranná lhůta“ – je to období mezi posledním podáním léčiv a okamžikem, kdy lze lososy porážet pro lidskou spotřebu. Toto zajistí, že lososi neobsahují rezidua léčiv.

Společnost Marine Harvest v současné době čistí/filtruje rybí olej, který je jednou ze součástí krmiva pro lososy. Toto má pozitivní přínos ve snížení obsahu těžkých kovů. Dále využívá pomoc ryb pyskouna nebo hranáče, kteří přirozeným způsobem „čistí“ lososy od parazitů a tím udržují jejich zdraví a kondici.


Norský losos a jeho budoucnost

• Přibližně 60 % celkového množství lososa pochází z chovu. Nejvíce ho pochází z Norska, Chile, Skotska a Kanady.
• Obecně se má za to, že konzumovat lososa je zdravé díky obsahu proteinů a Omega-3 mastných kyselin.

Stagnující volný lov a rostoucí akvakultura
Stagnující volný lov a rostoucí akvakultura

Světová banka předpokládá dle svých analýz (Fish to 2030), že akvakultura zaplní nedostatek ve volně lovených rybách a že 63 % celkové spotřeby bude představovat akvakultura.

Dále se předpokládá, že populace vzroste do roku 2030 o 20,2 % a s tím spojená produkce ryb o 23,6 %. V roce 2030 by měla být průměrná světová spotřeba ryb na obyvatele 18,2 kg. Tento nárůst spotřeby ryb by měla pokrýt právě akvakultura.

Hlavními ukazateli dostupnosti norského lososa jsou:
1) množství biomasy 2) cena krmiva 3) množství plůdku

V blízké budoucnosti jsou dané ukazatele na dobré úrovni. Očekává se dostupnost lososů 4+ kg. Avšak nedá se předpovídat cena krmiva a množství plůdku. Toto je i pro producenty velká neznámá. První předpovědi po nasazení malých lososů do moře jsou možné až po 2 letech. Dalším důležitým faktorem je teplota vody, která ovlivňuje životní cyklus na úrovni rychlosti růstu. Pokud je teplejší zima, je množství lososa větší za krátkou dobu. Avšak v dalších letech jich bude málo – vyšší cena. A růst samozřejmě ovlivňují také onemocnění.

Průměrná světová spotřeba ryb na obyvatele
Průměrná světová spotřeba ryb na obyvatele