Staňte se naším zákazníkem. Je to snadné.

Získat MAKRO kartu

Udržitelné procesy v makro

MENŠÍ NEGATIVNÍ DOPAD NA OKOLÍ BĚHEM PODNIKÁNÍ

Odpad, který nepřijde nazmar

Odpad, který nepřijde nazmar

Stále vylepšujeme náš objednávkový systém, abychom neplýtvali potravinami. Přebytky putují do potravinových bank. Dále spolupracujeme s chovnými a záchrannými stanicemi, výrobci krmiv, útulky a myslivci.

► VÍCE O VYUŽITÍ ODPADU

REDUKUJEME Snažíme se minimalizovat přebytky. Věříme, že nejlepší odpad je žádný odpad.

POMÁHÁME LIDEM V NOUZI Nadbytečné potraviny putují do potravinových bank, takže se dostanou k potřebným.

KRMÍME ZVÍŘATA
Potraviny nevhodné pro lidi přijdou vhod organizacím, které pečují o zvířata.

RECYKLUJEME Oleje a další odpad se využívají na výrobu energie a ekologických hnojiv.

 


100% recyklovatelné desky

100% recyklovatelné desky

Udržitelnost se promítá i do některých reklamních nosičů, které najdete v našich prodejnách. Jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu a potisknuty ekologickou barvou na vodní bázi.

► VÍCE O NOSIČÍCH

Abychom ukázali, že nám na udržitelném přístupu skutečně záleží, rozhodli jsme se využít speciální reklamní desky, které jsou nositelem dobré myšlenky hned dvakrát – svým sdělením a materiálem.

PAPÍROVÁ DESKA DISPA®
Mezi její největší výhody patří jedinečná struktura, výborná pevnost a tuhost. Má speciální papírové jádro, hladký povrch, výbornou potiskovatelnost a stabilitu. Navíc je certifikovaná a 100% recyklovatelná.

 


Snižujeme uhlíkovou stopu

Snižujeme uhlíkovou stopu

Každý rok počítáme uhlíkovou stopu naší společnosti na globální úrovni. Zjišťujeme tak dopad našeho podnikání na životní prostředí.

► VÍCE O UHLÍKOVÉ STOPĚ

Jako součást skupiny METRO AG jsme se zavázali ke snížení produkce skleníkových plynů. Snížili jsme ji minimálně o polovinu mezi roky 2011 a 2030, což konkrétně znamená o 38 % menší spotřebu elektřiny, o 13 % menší spotřebu tepla, výrazné snížení spotřeby papíru, emisí firemních automobilů a omezení služebních cest. Dlouhodobě pracujeme na snížení úniků chladiv v našich prodejnách až o 90 %, kdy postupně vyměňujeme chladicí jednotky ve všech našich obchodech v České republice. Pracujeme také na strategii týkající se uhlíkové neutrality, do roku 2040 plánujeme fyzicky snížit 75 % našich emisí oproti výchozímu roku 2011 a zbylých 25 % budeme kompenzovat.

 


Náš udržitelný vozový park

Náš udržitelný vozový park

Používáme služební a manažerské automobily, které podléhají přísným emisním limitům. Jen tak docílíme lepšího dopadu na životní prostředí České republiky.

► VÍCE O VOZECH

Zaměstnancům v pražském kampusu jsou pro služební cesty k dispozici dva elektromobily, které slouží jako „poolové“ vozy pro cesty po Praze a do distribučního centra v Kozomíně. Jedná se o dva vozy značky Renault Zoe, které se rezervují jednoduše prostřednictvím aplikace. Projekt momentálně testujeme a po vyhodnocení ho plánujeme případně rozšířit i do dalších provozů.

 


Logistika, která má smysl

Logistika, která má smysl

Měníme systém naší logistiky. Optimalizujeme závozy z nového distribučního centra tak, abychom snížili počet nákladních vozů, a tím i dopad na životní prostředí.

► VÍCE O LOGISTICE

Spolupracujeme pouze s přepravci, kteří nám dokážou smluvně zajistit používání nízkoemisních aut, jež splňují normu nejnižších emisních limitů EURO 6. Naši smluvní dopravci mají povinnost školit své řidiče tak, aby při používání vozidel dosáhli co největších úspor ve spotřebě pohonných hmot a tím minimalizovali negativní dopad na životní prostředí.

V rámci zákonných norem neustále pracujeme na zvýšení vytíženosti vozidel, abychom najednou přepravili co nejvíce zboží. U každého vozu balancujeme mezi objemem a hmotností zboží tak, aby auto vždy odjelo co nejplnější, a společně s našimi prodejnami a dopravními partnery hledáme vhodné řešení na minimalizaci zpětného toku. Zabýváme se také tzv. reverzní logistikou, kdy zajišťujeme přesun neprodaného zboží a reklamovaných výrobků zpět k prodejcům, od nichž bylo zakoupeno nebo kteří jsou ochotni zboží odkoupit a znovu zpracovat. Naším hlavním cílem je zajistit nové využití tříděných produktů, nadbytečných zásob a obalů nebo materiálové zhodnocení šetrným způsobem.

 


ZPĚT NA UDRŽITELNOST