Staňte se naším zákazníkem. Je to snadné.

Získat MAKRO kartu

Společenská odpovědnost v makro

SPOLEČNÝ ROZVOJ A POMOC BLÍZKÝM KOMUNITÁM

Podnikáme tak,
jak se má

Podnikáme tak, jak se má

Jsme signatářem etického kodexu uchazečů, který podporuje plnou transparentnost. Účelem této iniciativy je podpora správné obchodní praxe jako základ pro komerční chování v prostředí evropského potravinového řetězce.

► VÍCE O ETICKÉM PODNIKÁNÍ

Jakožto součást skupiny METRO Group jsme zavázáni k Evropské iniciativě o vertikálních vztazích v potravinovém řetězci. Zásady správné praxe zajišťují rámec pro obchodní vztahy, které respektují smluvní svobody a garantují volnou soutěž, vzájemnou důvěru a kontinuitu, jež jsou podmínkou pro obchodní růst, inovaci a tři pilíře udržitelného rozvoje (ekonomický, společenský a environmentální). Podívejte se na informace o iniciativě.

Seznam našich zákazníků ze sektoru státní správy naleznete zde. V případě zájmu o podrobnější informace dle „Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek“ se prosím obraťte na kontaktní centrum 281 083 083 nebo vyplňte kontaktní formulář.

Zásady spravedlivých pracovních podmínek

Zásady spravedlivých pracovních podmínek

Trváme na udržitelném přístupu a chceme jít příkladem ve všech oblastech podnikání. Snažíme se zajistit spravedlivé pracovní podmínky nejen u nás, ale i po celém světě.

► VÍCE O ZÁSADÁCH

METRO Group má jasně definovaný etický kodex pro oblast compliance, kdy v nejednoznačných situacích je zaměstnanec oprávněn obrátit se na compliance officera pro danou zemi. Vedle toho mají zaměstnanci, ale i třetí strany, například zákazníci, dodavatelé či jiní obchodní partneři, možnost nahlásit porušování pravidel v oblasti compliance prostřednictvím formuláře, který naleznete zde. Podívejte se na všechny naše zásady spravedlivých pracovních podmínek a sociálního partnerství.

 


Stromy místo letáků

Stromy místo letáků

Už 12 let spolupracujeme s Nadací Partnerství a přispíváme na výsadbu stromů ve volné krajině i na jejím rozhraní. Věříme, že náš přístup inspiruje mnohé z vás k podobným ekologickým aktivitám.

► VÍCE O STROMECH

Dlouhodobě usilujeme o ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj našich regionů. Vhodně zvolená výsadba podporuje zadržování vody v krajině a zvyšuje odolnost české krajiny vůči dopadům klimatických změn.

Během dosavadní existence projektu se podařilo vysadit již 2800 stromů a 340 keřů na místech, kde lidem chyběly a kde jsou potřeba. Volíme projekty založené na sázení původních druhů stromů a krajových ovocných odrůd, které do naší krajiny patří a navrací jí tradiční ráz.

Nejštědřejší dárce čerstvých potravin

Nejštědřejší dárce čerstvých potravin

Od roku 2009 spolupracujeme s Českou federací potravinových bank a podporujeme tak ty, kteří se dostali do tíživé životní situace. Dlouhodobě jsme nejštědřejším dárcem čerstvých potravin (60 % všech našich darů).

► VÍCE O DAROVÁNÍ POTRAVIN

Zaměstnanci v našich pobočkách vybírají potraviny, které následně věnujeme regionálním pobočkám potravinové banky ve všech krajských městech. Zboží se pak distribuuje partnerským charitativním organizacím, které pomáhají opuštěným seniorům, samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či osobám s postižením.

Celkový objem darovaných potravin každý rok roste. Celková hodnota darovaných produktů ve fiskálním roce 2019/2020 činila 36 milionů korun. Jedná se o téměř 914 tun, což představuje meziroční nárůst o 28,4 %. Vedle trvanlivých produktů darujeme ve velké míře především čerstvé a chlazené zboží, které tvořilo 45 % z celkového objemu poskytnuté pomoci. Mezi nejdůležitější potraviny patří maso, ryby, ovoce a zelenina, kterých bylo darováno celkem 105 tun. Mimo jiné se k lidem v nouzi také dostalo 165 tun mléčných výrobků a 137 tun uzenin, masných výrobků a dalších chlazených potravin. Zbylých 55 % pak tvoří například těstoviny, rýže, mouka, konzervy, sušenky, ale také nealkoholické nápoje či balené pečivo. Podívejte se na více informací o potravinových bankách.

Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka

Pravidelně se zapojujeme do národní potravinové sbírky organizované Českou federací potravinových bank. Sbírka nově probíhá dvakrát ročně, na jaře a na podzim.

► VÍCE O SBÍRCE

Na jaře roku 2021 sbírka proběhla o víkendu 24. až 25. dubna ve všech našich prodejnách. Zcela dobrovolně se do ní zapojili zaměstnanci z řad makro a dobrovolníci České federace potravinových bank. Celkově naši zákazníci a zaměstnanci pomohli vybrat více než 14,6 tun potravin a drogerie, což je ve srovnání s jarní sbírkou v roce 2019 o 40 % více a náš nejvyšší příspěvek národní potravinové sbírce vůbec. Podívejte se na bližší informace o sbírce potravin.

Soutěže a kurzy v makro akademii

Soutěže a kurzy v makro akademii

Makro akademie je nejmodernější české školicí centrum pro odbornou veřejnost. Nabízí kurzy pro kuchaře, barmany, baristy, someliéry nebo hromadné stravování. Pořádáme zde soutěže a exkluzivní workshopy pod vedením osobností z oboru gastronomie.

► VÍCE O AKTIVITÁCH makro akademie

Od roku 2014 jsme partnery renomované soutěže „Nejlepší školní oběd“. Od roku 2018 jsme koncept změnili na „Nejlepší kuchař ve společném stravování“. Finální kolo soutěže probíhá ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR. O titul Nejlepší kuchař roku 2019 se utkalo celkem 90 kuchařek a kuchařů.

V roce 2019 proběhl již 7. ročník soutěže „makro Horeca Pětiboj“ pro mladé kuchaře z hotelových škol a učilišť. Během 2,5 hodiny musí kuchařský tým uvařit 30 hlavních jídel a 30 dezertů včetně míchaných nápojů a kávy, připravit inventář k servírování a uklidit po odchodu hostů.

V roce 2020 jsme hostili finále soutěže „Nejchutnější rostlinné jídlo 2020“, kterou vyhlásila Česká veganská společnost. Soutěž byla určena pouze pro profesionální kuchaře. Přihlásilo se 34 kuchařů a kuchařek z běžných i čistě veganských podniků. Podívejte se, co všechno nabízí makro akademie.

Den vody

Den vody

Voda je pro život důležitá, ale ne každý k ní má přístup. Proto celosvětově vybíráme příspěvek ve výši 1,2 milionu EUR z prodejních cen vybraných produktů. Částka poté putuje na dobrou věc.

► VÍCE O ÚSPOŘE VODY

Ve světě je bohužel nedostatek vody nebo nemá dostatečnou kvalitu. Na tom může zapracovat každý z nás, ať už jednotlivec, nebo firma. Makro každý rok v březnu na Den vody společně s nadací One Drop a vybranými dodavateli pomáhá dostat pitnou vodu k lidem, kteří ji doopravdy potřebují. Podívejte se, jak probíhá Den vody v makro.

TIPY NA ÚSPORU VODY VE VAŠEM PODNIKÁNÍ

- Analyzujte svou spotřebu vody a předcházejte zbytečnému plýtvání.
- Kontrolujte pravidelně těsnění, vypouštěcí zátky a izolaci. Minimalizujte tak ztráty vody a tepla.
- Pořiďte si úspornou myčku. Vyplatí se to – moderní myčky spotřebují výrazně méně vody a elektřiny.
- Nechávejte vodu téci co nejméně! Zavírejte kohoutek včas a ovoce omývejte v napuštěném umyvadle.
- Snižte spotřebu vody v toaletách až o dvě třetiny. Investujte do úsporných cisteren.

ZPĚT NA UDRŽITELNOST