Prodejny makro ČR i letos podpoří celonárodní Sbírku potravin, opět se uskuteční po celý víkend

Síť velkoobchodů makro Cash & Carry ČR se i letos zapojí do iniciativy Sázíme budoucnost Nadace Partnerství, se kterou makro spolupracuje již dvanáct let díky projektu Stromy místo letáků. Ten přispívá na výsadbu stromů ve volné krajině i na jejím rozhraní. Od zahájení spolupráce v roce 2010 bylo vysazeno celkem 3 137 stromů a keřů. Aby byla spolupráce skutečně efektivní, zaměřuje se makro také na celkovou úsporu papíru a eliminaci papírového odpadu. Během pěti let makro snížilo spotřebu papíru o přibližně dvě třetiny z původního objemu, z 1 848 tun na 651 tun.

Češi jsou milovníky letákových akcí. Jak uvádí Český rozhlas, Česká republika je na třetím místě vpočtu vydávaných letáků týdně – okolo 163 letáků. Týdně je rozneseno až 20 milionů letáků. Takové množství spotřebovaného papíru má negativní dopad na naše životní prostředí. Nejen proto vroce 2019 společnost makro přišla snovým konceptem letáků, vrámci kterého se rozhodla radikálně snížit výrobu papírových letáků. Sredukcí produkce tištěných letáků však začala už mnohem dříve. Kpostupnému omezování dochází od roku 2015.

Během pěti let se podařilo snížit množství tištěných letáků v adresné distribuci o 36% z celkového počtu balíčků. Meziroční pokles v počtu odeslaných balíčků letáků byl od roku 2015 do konce roku 2020 přibližně 7 %. Zájem o tištěné letáky makro snižuje také jejich digitalizací a dostupností na webu makro.cz vsekci Aktuální nabídka. Zákazníci mohou rovněž využít mobilní aplikaci Moje makro, kde mají vždy kdispozici kompletní přehled aktuálních akcí a slev.

Kcelkovému poklesu spotřeby papíru došlo díky produkci menšího množství letáků a snížení gramáže papíru u některých letáků. Momentálně tak makro používá pouze recyklovaný papír snízkou gramáží. Vprůběhu pěti let tak došlo kpoklesu spotřeby papíru z1848 na 651 tun, což znamená téměř 1200 tun ušetřeného papíru. Snížená produkce papírových letáků napomohla také kvýraznému omezení spotřeby plastového obalu. Na letáky je tak využito o 12,4 tun plastové folie méně oproti roku 2015.

Distribuce papírových letáků je v makro podmíněná nákupní aktivitou, omezujeme tím doručování nevyžádaných letáků na minimum a nedochází tak k plýtvání se zdroji. Díky tomuto přístupu se nám daří snižovat uhlíkovou stopu, konkrétně v případě papíru se nám podařilo snížit emise o 90 % oproti výchozímu roku 2011. Svůj podíl na tom má i dostupnost digitálních letáků na webu makro.cz. Veškeré zboží v akci je zároveň dostupné v aplikaci Moje makro,doplňuje Martin Čivrný, manažer udržitelnosti makro ČR.

Příběh stromů

Úspora papíru a eliminace papírového odpadu je jedna věc, mnohem důležitější je však klást důraz na návrat solitérů, sadů, alejí, remízků, větrolamů i zelených oáz zpět do přírody. Tomu napomáhá iniciativa Sázíme budoucnost, za kterou stojí Nadace Partnerství, a makro je už 12 let její hrdým partnerem. Podpora výsadeb stromů i keřů je potřebná nejen zestetického hlediska, ale hlavně ztoho ekologického. Vhodně zvolená výsadba podporuje zadržování vody v krajině a zvyšuje odolnost české krajiny vůči dopadům klimatických změn. Velkoobchod makro se spolu s Nadací partnerství zaměřuje na projekty založené na sázení původních druhů stromů a krajových ovocných odrůd, které navracejí naší krajině tradiční ráz. Od roku 2010 makro přerozdělilo více než 1 600000,- korun mezi celkem 72 projektů přihlášených do grantů Nadace Partnerství, díky čemuž bylo vysázeno 3137 stromů a keřů.

Nadace Partnerství poskytuje výsadbové granty obcím, spolkům, farním sborům a školám již déle než 17 let, a zájem o ně neustále roste. I proto nás těší, že díky partnerům jako je makro, můžeme každý rok podpořit čím dál více výsadeb. Cíl navrátit do české krajiny a měst 10 milionů stromů je velmi ambiciózní a nechceme, ani nemůžeme na něj být sami. Dlouhodobá spolupráce je pro nás klíčová,“ řekla Anna Poledňáková, PR manažerka iniciativy Sázíme budoucnost, Nadace Partnerství.

Úplně první výsadba realizovaná z prostředků společnosti makro proběhla 24. září 2010 vHustopečích, kde bylo vysazeno stromořadí devíti dřínů. Při výsadbě pomáhalo dvacet žáků místní základní školy, pro většinu znich to byl první zasazený strom v životě. Dřín je nejen pohledný keř, mimo jiné nabízí také jedlé plody. Na jaře tak přináší potěšení zkrásných květů, na podzim si pochutnáte na plodech zajímavé chuti svelkým obsahem vitamínu C. Místně jsou tyto plody využívány jako ovoce, na výrobu zavařenin, sirupů, kompotů, džemů. Za dobu trvání spolupráce sNadací Partnerství tyto dříny odhadem dorostly cca 3 metrů a absorbovaly 300 kg CO2. Za jeden den strom vyrobí asi 1 000 litrů kyslíku, to znamená, že jeden tento dřín od roku 2010 vyprodukoval zhruba 4015000 litrů kyslíku. To je množství, které jeden průměrný člověk spotřebuje během cca 37 let svého života. 

Společně Sázíme budoucnost

I letos se můžete zapojit do veřejného internetového hlasování (ZDE) a rozhodnout tak o tom, které místní projekty získají grant na realizaci své výsadby. Hlasování probíhá na stránkách makro.cz od 28. června do 12. července 2021. O grant mezi sebou bojuje celkem 35 projektů zcelé republiky. Částku v celkové výši 200 tisíc korun si mezi sebe rozdělí projekty s nejvyššími počty hlasů.

Nadace Partnerství se výsadbou stromů zabývá dlouhodobě. Od roku 2004 se díky finančním příspěvkům nadace a dobrovolné práci aktivních lidí podařilo v České republice vysadit více než milion stromů. Cílem iniciativy Sázíme budoucnost, která existuje od roku 2019, je vysadit 10 milionů stromů. Stromy místo letáků je projekt, který už dvanáctým rokem pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s velkoobchodní společností makro Cash & Carry ČR. Ve veřejném hlasování jsou zvoleny přihlášené výsadby, které získají z finančních prostředků makro a Nadace Partnerství grant na realizaci své výsadby.

makro-stromy-620

***

METRO je mezinárodní lídr, který se specializuje na velkoobchodní a maloobchodní prodej potravin. Společnost je zastoupená v 35 zemích a celosvětově zaměstnává 150 000 lidí. Ve finanční roce 2015/16 METRO dosáhlo prodejů ve výši 37 mld. EUR. Zaměřuje se na poskytování služeb odpovídajících specifickým potřebám velkoobchodních i maloobchodních zákazníků, a to na regionální i mezinárodní úrovni. Prostřednictvím svých obchodních značek METRO Cash & Carry, Real, služeb přímé distribuce a digitálních iniciativ METRO nastavuje standardy pro budoucnost: orientace na zákazníka, digitální řešení a udržitelné podnikání. Více informací naleznete na www.metroag.de

METRO/MAKRO Cash & Carry je zastoupeno ve 25 zemích, kde provozuje více než 750 samoobslužných velkoobchodů a zaměstnává 100.000 lidí.

 

 

Pro více informací kontaktujte:

 

Kateřina Dědková

FleishmanHillard
tel.:      +420 724 444 539

e-mail: dedkova@fleishman.com

 

Romana Nýdrle

Manažerka korporátní komunikace MAKRO Cash & Carry
tel.:      +420 251 111 112

e-mail: romana.nydrle@makro.cz

 

www.makro.cz

www.facebook.com/makro.cz

www.twitter.com/makrocr


Kontakt:


Romana Nýdrle
Head of Corporate Communications
MAKRO Cash & Carry CR s.r.o.
Tel.: +420 251 111 521
Fax: +420 251 111 150
romana.nydrle@makro.cz

 Romana Nýdrle

Tisková zpráva ke stažení